معاونت پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

    لینک صفحات معاونت آموزش
 
 

 

اعضا

 

 

 
 
 
دکتر حسین باقری

معاون پژوهشی

 Bagherih[at]mums.ac.ir

تلفن : 38067278- 051


 

 

 

کارشناس آمار
عبدالله جوان رشید
 8829501- 0513 داخلي 282

 
کارشناس پژوهشی
ملیحه رزم آور
        8829501- 0513 داخلي 265