روسای سابق دانشكده دندان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دکتر ناصر سرگلزایی

از سال1400تاکنون

متخصص پریودنتولوژی

متخصص بیماریهای دهان

دکتر مصطفی شهابی

از سال1388تا سال1392

متخصص ارتودنسی

متخصص اندودانتیکس

دکتر محمد حسین ضرابی

از سال1385تا سال1388

دکتر سید علی اکبر حسینی

از سال1382تا سال1385

متخصص ترمیمی و زیبایی

متخصص پریودنتولوژی

دکتر حبیب الله قنبری

از سال1378تا سال1382

دکتر حسن حسین پور جاجرم

از سال1372تا سال1378

متخصص بیماریهای دهان

متخصص پریودنتولوژی

دکتر رضا آقاسی زاده

از سال1364تا سال1365

دکتر سید عی اکبر حسینی

از سال1369تا سال1372

متخصص ترمیمی و زیبایی

جراح فک و صورت

دکتر سید عی اکبر حسینی

از سال1363تا سال1364

متخصص ترمیمی و زیبایی

جراح فک و صورت

دکتر محمد علی گرائیلی

از سال1359تا سال1362

دکتر علی حدادیان

از سال1358تا سال1358

متخصص پروتزهای دندانی

متخصص پروتز

دکتر حمید نیکوکاری

از سال1354تا سال1357

دکتر هوشنگ فرشید

از سال1352تا سال1353

جراح فک و صورت

متخصص اندودانتیکس

دکتر اسماعیل سندوزی

از سال1350تا سال1352

دکتر بدری تیمورتاش

از سال1347تا سال1349

متخصص بیماریهای دهان

متخصص اندودانتیکس

دکتر فریدون فرزین

از سال1344تا سال1346