روسای سابق دانشكده دندان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دکتر فریدون فرزین

از سال1344تا سال1346

متخصص اندودانتیکس

متخصص بیماریهای دهان

دکتر بدری تیمورتاش

از سال1347تا سال1349

دکتر اسماعیل سندوزی

از سال1350تا سال1352

متخصص اندودانتیکس

جراح فک و صورت

دکتر هوشنگ فرشید

از سال1352تا سال1353

دکتر حمید نیکوکاری

از سال1354تا سال1357

متخصص پروتز

متخصص پروتزهای دندانی

دکتر علی حدادیان

از سال1358تا سال1358

دکتر محمد علی گرائیلی

از سال1359تا سال1362

جراح فک و صورت

متخصص ترمیمی و زیبایی

دکتر سید عی اکبر حسینی

از سال1363تا سال1364

دکتر رضا آقاسی زاده

از سال1364تا سال1365

متخصص پریودنتولوژی

جراح فک و صورت

دکتر سید عی اکبر حسینی

از سال1369تا سال1372

متخصص ترمیمی و زیبایی

متخصص بیماریهای دهان

دکتر حسن حسین پور جاجرم

از سال1372تا سال1378

دکتر حبیب الله قنبری

از سال1378تا سال1382

متخصص پریودنتولوژی

متخصص ترمیمی و زیبایی

دکتر سید علی اکبر حسینی

از سال1382تا سال1385

دکتر محمد حسین ضرابی

از سال1385تا سال1388

متخصص اندودانتیکس

متخصص ارتودنسی

دکتر مصطفی شهابی

از سال1388تا سال1392

متخصص بیماریهای دهان

متخصص پریودنتولوژی

دکتر ناصر سرگلزایی

از سال1400تاکنون