وب سایت گروه های آموزشی

 
نام گروه مدیرگروه ایمیل مدیرگروه
گروه پریودانتیکس دکتر امیر معین تقوی
MoeentaghaviA[at]mums.ac.ir
گروه اندودانتيكس /درمان ریشه دکتر مینا زارعی ZareiM[at]mums.ac.ir
گروه دندانپزشكي کودکان دکتر حسین نعمت اللهی NematollahiH[at]mums.ac.ir
گروه بیماریهای دهان و فك وصورت دکتر مریم امیرچقماقی AmirChakhmaghiM[at]mums.ac.ir
گروه ارتودانتیکس دکتر آرزو جهان بین JahanbinA[at]mums.ac.ir
گروه راديولوژي دهان و فک و صورت دکتر علی باقرپور BagherpourA[at]mums.ac.ir
گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکتر علی کاظمیان
KazemianA[at]mums.ac.ir
گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت (پاتولوژی) دکتر نصرالله ساغروانیان
saghravaniann[at]mums.ac.ir
گروه ترمیمی و زیبایی دکتر هیلا حاجی زاده HajizadehH[at]mums.ac.ir
گروه پروتزهاي دنداني دکتر حسین دشتی
DashtiH[at]mums.ac.ir
گروه جراحی دهان، فک و صورت دکتر مجید عشق پور
EshghpourM[at]mums.ac.ir