جلسه اردوهای جهادی

 دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۳/۳۰ باحضور ریاست دانشکده، مدیر فرهنگی دانشگاه، نماینده نهاد در دانشکده،مسئول بسیج دانشجوئی ومعاونین در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید