تفاهم نامه با شرکت دانش بنیان ویراسنس در جهت مشارکت در عرصه استفاده از AR و VR در اموزش دندانپزشکی