افتخارات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
       
   افتخارات کسب شده در هفته پژوهش   افتخارات کسب شده در جشنواره هدایت  
 
•دکتر امین راه پیما رتبه اول

•دکتر فرزانه احراری رتبه دوم

•دکتر حمید جعفرزاده باکوئی رتبه دوم

•دکتر مجید اکبری رتبه سوم

•دکتر مریم فرقانی راد : پژوهشگر برتر جوان

•دکتر سعیده خواجه احمدی: پژوهشگر برجسته
   
•دکتر رمضانزاده :مقاله برتر ارتدنسی

•دکتر محتشم :مقاله برتر آسیب شناسی دهان، فک و صورت

•دکتر راه پیما: مقاله برتر گروه جراحی دهان، فک و صورت

•دکتر خواجه احمدی: مقاله برتر گروه جراحی دهان، فک و صورت

•دکتر حمید جعفرزاده باکوئی: مقاله برتر گروه اندو

•دکتر ایمانی مقدم: مقاله برتر گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

•دکتر باقر پور:مقاله برتر گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت
 
   اختراعات ثبت شده      
 

خمیر پیشگیری دندانپزشکی (دکتر عرب-دکتر معین تقوی-دکتر مختاری-دکتر درهمی)

     
 

نیروسنج خودکار الاستیکهای ارتدنسی با منوی تنظیم فاصله و ثبت حداکثر نیروی الاستیک (دکتر دهقانی )

     
 

طراحي و ساخت بلوكهاي رزيني شفاف به صورت كانالهاي ريشه تايپ weine2 (فاطمه بنیادی منش-دکتر موشخیان-دکتر مریم قره چاهی-دکتر مرادی)

     
 

دستگاه واحد تست پالپی (دکتر جعفرزاده )

     
 

نانوسیلرZNO (دکتر جاویدی-دکتر زارعی )