معاونت پژوهشی

بازدید: 5813

 

    لینک صفحات معاونت آموزش
 
 

 

 

اعضا

 
دکتر حسین باقری

معاون پژوهشی

 Bagherih[at]mums.ac.ir

تلفن : 38067278- 051 

 

کارشناس آمار
عبدالله جوان رشید
 8829501- 0513 داخلي 282

 
کارشناس پژوهشی
ملیحه رزم آور
8829501- 0513 داخلي 265

 

کارشناس پژوهشی

فاطمه دلاور

delavarbf2[at]mums.ac.ir

8829501- 0513 داخلي 265
 
کارشناس امور اداری
هانیه رستمی
8829501- 0513 داخلي 265
 
 

 

شورا

تركيب اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ليست اعضاي کميته اخلاق  

درجه علمی

سمت

نام و نام خانوادگی

 

 


استادیار

CV

 دبیر کمیته اخلاق

دکتر حسین باقری

 

استاد

CV

 

پژوهشگر1

 

دکتر نوشین محتشم