بازدید: 11150

 لینک صفحات معاونت آموزش

 

دکتری عمومی دندانپزشکی

دفتر توسعه آموزش

 
  دوره های فلوشیپ کمیته پایان نامه ها  
 

استادان مشاور تحصیلی

معاونت تخصصی و تحصیلات تکمیلی  

 

 کارکنان معاونت آموزش

 دکتر حبیب الله قنبری

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونيک : ghanbarih[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067283 - 051

احمد علی حساس

رئیس اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونيک : hassasaa1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067279 - 051

مهرداد دائمی

کارشناس دوره بالینی اداره آموزش

پست الکترونيک :daemim1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067294 - 051

علیرضا عرفانی

کارشناس علوم پایه اداره آموزش

پست الکترونيک : erfania1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067296 - 051

اکرم قنبری

مسئول ثبت و صدور گواهی

پست الکترونيک : 

شماره تماس: 38067286 - 051

محبوبه جدکاره

کارشناس دوره تخصصی

پست الکترونيک : jedkarehm2[at]mums.ac.ir

 

شماره تماس: 38067288 - 051

محمد شفیعی

امور فارغ التحصیلان

پست الکترونيک : 

شماره تماس: 38067290 - 051

   

منوي اصلي صفحات داخلی