بازدید: 12400

 لینک صفحات معاونت آموزش

 

دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

دفتر توسعه آموزش

 
 

دوره های تخصصی (دستیاری) دندانپزشکی

کمیته پایان نامه ها  
 

استادان مشاور تحصیلی

دوره های فلوشیپ  

 

 کارکنان معاونت آموزش

 دکتر علیرضا صراف شیرازی

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک: sarrafa[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067283 - 051

دکتر امیر معین تقوی

معاون تخصصی و تحصیلات تکمیلی

moeentaghavi[at]mums.ac.ir

شماره تماس :8829501- 0513
   

احمد علی حساس

رئیس اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونيک : hassasaa1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067279 - 051

 


جواد آدینه

کارشناس دوره علوم پایه

پست الکترونيک :adinehj1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067296 - 051


 
 


مهرداد دائمی

کارشناس دوره بالینی 

پست الکترونيک :daemim1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067294 - 051


محبوبه جدکاره

کارشناس دوره تخصصی

پست الکترونيک : jedkarehm2[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067288 - 051

 

مهندس محمد شفیعی

کارشناس امور فارغ التحصیلان

پست الکترونيک : ShafieiM1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067290 - 051

   

فاطمه دولت آبادی 

 ثبت و صدور گواهی

پست الکترونيک : DolatabadiF1[a]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067286 - 051

   
 
 

منوي اصلي صفحات داخلی