بازدید: 3994

تقویم آموزشی و چیدمان دروس

برنامه  آموزشی سالیانه دستیاران

  تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

سمینارها 97-96

اطلاعیه سرپرست تخصصی 97-96

عناوین دروس علوم پایه گروهای تخصصی سال97-96

برنامه دروس علوم پایه97-96کلیه گروه

برنامه هفتگی علوم پایه 97-96ستیاران

برنامه امتحانی دستیاران97-96

اطلاعیه سرپرست تخصصی 96-95

 برنامه سمینارهاي گروه هاي تخصصي دانشکده دندان سال تحصيلي 96 -95

 برنامه برگزاری امتحانات دروس علوم پایه دستیاران درسال تحصيلي 96-95

 برنامه هفتگي دروس علوم پايه  مشترک دستياران تخصصي ورودي95 -94

 عناوين دروس علوم پايه کليه رشته هاي تخصصي درسال 96-95

 

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی  1396-1395 دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 

 

 

 

چیدمان دروس    

کروکلوم و چیدمان دروس دوره های تخصصی از ورودی 90 به بعد

برنامه آموزشی دوره تخصصی بیماریهای دهان، فک و صورت

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته اندودانتیکس

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته پریودانتیکس

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته پروتز

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته ترمیمی

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته رادیولوژی دهان، فک و صورت

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته آسیب شناسی دهان، فک و صورت

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته جراحی دهان، فک و صورت
   
     

 

برنامه عملیاتی

جهت دریافت فایل برنامه عملیاتی دانشکده در سال 1394 اینجا کلیک نمایید.

اهداف اولویت دار تحصيلات تکميلي دانشکده در سال تحصیلی 95-94

جهت دریافت فایل برنامه عملیاتی دانشکده اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل برنامه عملیاتی درسال 1395دانشکده اینجا کلیک نمایید.


منوي اصلي صفحات داخلی