بازدید: 4431

تقویم آموزشی و چیدمان دروس

    

  برنامه  آموزشی سالیانه دستیاران

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95


 

تقویم آموزشی سال تحصیلی  1396-1395 دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 جدول زمان بندی برگزاری جلسات شورای آموزش تخصصی دانشکده 98-97
عناوین دروس علوم پایه گروهای تخصصی سال98-97
برنامه دروس علوم پایه98-97کلیه گروه
برنامه هفتگی علوم پایه 98-97ستیاران
برنامه امتحانی دستیاران98-97
اطلاعیه سرپرست تخصصی 98-97

 

برنامه برگزاری سمینارهاي گروههاي تخصصي 

سمینارها 97-96
اطلاعیه سرپرست تخصصی 97-96
عناوین دروس علوم پایه گروهای تخصصی سال97-96
برنامه دروس علوم پایه97-96کلیه گروه
برنامه هفتگی علوم پایه 97-96ستیاران
برنامه امتحانی دستیاران97-96

اطلاعیه سرپرست تخصصی 96-95
 برنامه سمینارهاي گروه هاي تخصصي دانشکده دندان سال تحصيلي 96 -95
 برنامه برگزاری امتحانات دروس علوم پایه دستیاران درسال تحصيلي 96-95
 برنامه هفتگي دروس علوم پايه  مشترک دستياران تخصصي ورودي95 -94
 عناوين دروس علوم پايه کليه رشته هاي تخصصي درسال 96-95

 

 


 

 

 

 

چیدمان دروس    

کروکلوم و چیدمان دروس دوره های تخصصی از ورودی 90 به بعد

برنامه آموزشی دوره تخصصی بیماریهای دهان، فک و صورت

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته اندودانتیکس

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته ارتودانتیکس

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته پریودانتیکس

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته پروتز

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته ترمیمی

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته رادیولوژی دهان، فک و صورت

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته آسیب شناسی دهان، فک و صورت

برنامه آموزشی دوره تخصصی رشته جراحی دهان، فک و صورت
   
     

 

آئین نامه ،دستورالعمل ها، منابع آزمون

آئین نامه آموزشی جدید93 :


 منابع آزمون :


آئین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی

پایان نامه تخصصی

چک لیست پایان نامه تخصصی

فرم انتخاب پایان نامه تخصصی 

منابع دستیاری 97


 

برنامه عملیاتی

جهت دریافت فایل برنامه عملیاتی دانشکده در سال 1394 اینجا کلیک نمایید.

اهداف اولویت دار تحصيلات تکميلي دانشکده در سال تحصیلی 95-94

جهت دریافت فایل برنامه عملیاتی دانشکده اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل برنامه عملیاتی درسال 1395دانشکده اینجا کلیک نمایید.


منوي اصلي صفحات داخلی