بازدید: 11805
           
   

 

    
     

 

معاون مالی و اداری
دكتر رضا زارع محمود آبادی
متخصص پاتولوژِی دهان،فک و وصورت
تلفن دفتر: 38829501 – 051 ( داخلی 273 )
پست الکترونیکی:zarer[at]mums.ac.ir

 

معاون آموزشی
دکتر حبیب اله قنبری 
متخصص پریودانتیکس
تلفن دفتر: 38829501 –051
 پست الکترونیک: GhanbariH[at]mums.ac.ir

 
 
 
متخصص پروتزهای دندانی
 تلفن دفتر: 38829501-051
پست الكترونیک:MadaniA[at]mums.ac.ir
 
 

معاونت تخصصی و تحصیلات تکمیلی
متخصص پریودانتیکس
 تلفن دفتر: 38829501 –051
 پست الکترونیک:MoeentaghaviA[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

معاونت فرهنگی و امور دانشجوئی
دكتر محمدجواد مقدس

متخصص ترمیمی

تلفن دفتر:    38832300  داخلی 275

پست الكترونيك: moghaddasmj[at]mums.ac.ir
 
   
   
   
   
   
           

 

منوي اصلي صفحات داخلی