روسای دانشکده از بدو تاسیس

بازدید: 2905
    نام روسا سال ریاست تخصص  
 

 

 دکتر فریدون فرزین  ١٣۴۴-١٣۴۶    
     دکتر بدری تیمورتاش  ١٣۴۷-١٣۴۹    
     دکتر اسماعیل سندوزی  ١٣۵۰-١٣۵۲    
     دکتر هوشنگ فرشید  ١٣۵۲-١٣۵٣    
     دکتر حمید نیکوکاری  ١٣۵۴-١٣۵۷    
     دکتر علی حدادیان  ١٣۵۸-١٣۵۸  پروتزهای دندانی  
     دکتر فریدون پورجبار  ١٣۵۸-١٣۵۹    
   دکتر محمد علی گرائیلی  ١٣۵۹-١٣۶۲  جراحی فک و صورت  
   دکتر سیدعلی اکبر حسینی  ١٣۶۳-١٣۶۴  ترمیمی و زیبایی  
   دکتر رضا آقاسی زاده  ١٣۶۴-١٣۶۵  پریودنتولوژی  
   دکتر علی اصغر حسین پورخرازی  ١٣۶۵-١٣۶۹  جراحی فک و صورت  
    دکتر سیدعلی اکبر حسینی  ١٣۶۹-١٣۷۲  ترمیمی و زیبایی  
     دکتر حسن حسین پورجاجرم  ١٣۷۲-١٣۷۸  تشخیص بیماریهای دهان  
     دکتر حبیب الله قنبری  ١٣۷۸-١٣۸۲   پریودنتولوژی  
     دکتر سید علی اکیر حسینی  ١٣۸۲-١٣۸۵  ترمیمی و زیبایی  
     دکتر محمدحسین ضرابی  ١٣۸۵-١٣۸۸  اندودانتیکس  
     دکتر مصطفی شهابی  ١٣92- 1388  ارتودنسی  
    دکتر حسن حسین پورجاجرم 1392 تا کنون  تشخیص بیماریهای دهان  

منوي اصلي صفحات داخلی