رياست

بازدید: 2792


 

صفحه اصلی

 

 
   

 

 

پیام ریاست دانشکده

   

اهداف

 

اهداف دانشکده دندان پزشکی مشهد:


اهداف سال 93:


به نام او که برترین برترین هاست

از دو چیز بر امت خود میترسم، آرزوهای دراز و سوء مدیریت      امام علی(ع)

اهداف کیفیت جهت برنامه ریزی مدیران و گروه ها و بخشها و دوایر سازمان به شرح زیر تعیین و ابلاغ میگردد.

در سال 1395 و به جهت حرکت در راستای خط مشی سازمان اهداف زیر مد نظر میباشد:

1-      اخذ گواهینامه ایزو 2008-9001

 2-      همسو سازی کامل روش های داخلی سازمان و ادغام مدارک همسو و موازی

3-      بررسی میزان اثربخشی فرآیندهای اصلی و افزایش 5%  اثربخشی در نیمه دوم سال

4-      آموزش 1000نفرساعت در راستای ارتقای سطح عملکرد مرتبط با سیستم کیفیت کارکنان و هیات علمی

5-      شناسایی دوباره کاریها و کاهش 50% دوباره کاریها ی شناسایی شده در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول

6-      افزایش 5% رضایت مشتریان در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول

7-      توسعه منابع از طریق افزایش 10 درصدی روحیه و امید در نیروی انسانی و افزایش کمی 10%، افزایش نسبت هیات علمی به دانشجو و اصلاح توزیع مناسب هیات علمی در گروه های آموزشی دانشکده

8-      افزایش 5% کیفیت خدمات آموزشی، 10% کیفیت خدمات درمانی و 5% کیفیت خدمات پژوهشی

9-      اصلاح زیرساخت فیزیکی برای افزایش 5% رضایت پرسنل و هیات علمی و دانشجویان

کلیه پرسنل سازمان موظف به همکاری در نیل به اهداف فوق میباشند.

کلیه مدیران و معاونین موظف به اعلام و ابلاغ برنامه عملیاتی خود برای حصول به اهداف فوق تا 25/1/95میباشند.

دکتر حسین پور جاجرم

رییس دانشکده دندانپزشکی مشهد

 

 

 

 


اهداف سال 94:


 

  به نام او که برترین برترین هاست

برترین ، صفت خداست و تلاش برای  برتر شدن در هر زمینه ای ، تلاش  به سوی 

صفات خدایی و وظیفه هرایمان آورنده ی  موحدی است

خط مشی کیفیت دانشکده دندانپزشکی مشهد– ویرایش اول

دانشکده دندانپزشکی مشهد به عنوان یکی از پرسابقه ترین دانشکده های دندانپزشکی ایران ، با تکیه بر سابقه درخشان همکاران و پرسنل و اعضاء هیات علمی ، و دانش سازمانی ایجاد شده بر پایه تجربه و سابقه ، در راستای نیل به جایگاه واقعی و شایسته خود به عنوان   یکی از  برترین دانشکده های دندانپزشکی ایران ، خط مشی خود را در قالب این سند و به منظور نیل به جایگاه برترین ها ی علمی و سازمانی در سطح جهانی ، به شرح زیر تعیین نموده است:

1-     بهبود مداوم مدارک و اسناد  برای  ایجاد سازمانی شفاف و چابک  در راستای رضایت مشتریان و کارکنان

2-     بهبود مداوم اثر بخشی فرآیند های سازمان

3-     ارتقای سطح آگاهی کارکنان از طریق آموزش در راستای افزایش اثربخشی و عملکرد ها

4-     کاهش دوباره کاریها و فعالیتهای غیر اثربخش

5-    افزایش مستمر رضایت مشتریان و تلاش برای جلب همکاری آنان در ارتقاء سازمان

اینجانب به عنوان رییس دانشکده با ابلاغ این سند(ویرایش اول) ، تعهد خود به تلاش برای نیل به جایگاه مذکور را اعلام داشته و کلیه افراد سازمان اعم از پرسنل اداری و  کارکنان و کادر هیات علمی  را موظف به برنامه ریزی و تلاش برای همسو شدن با سازمان   مینمایم.

این سند نه تنها تعهد مدیریت ، که تعهد کل سازمان برای بهبود و ارتقاء بوده و نتایج حاصل از آن قطعا برای کلیه شاغلین در سازمان ، به عنوان پاداش محسوب میگردد.

این سند ، چشم انداز و راهنمای مسیر برای تمامی مدیران و پرسنل سازمان محسوب میگردد.

                                                                                دکتر حسین پور جاجرم

                                                                           رییس دانشکده دندانپزشکی مشهد

 

 


اهداف سال 93: 


به نام او که برترین برترین هاست

به نام خداوند که قدیر است و جهان را چنان بنا نهاده است که هر چیز قدر و اندازه متناسب دارد

من بر امت خودم از دو چیز میترسم: اول سوء مدیریت و دوم آمال دراز و بی انتها علی ابن ابی طالب (ع)

مدیریت دانشکده دندانپزشکی مشهد در راستای جهت دهی سازمان بر اساس خط مشی اعلام شده اهداف خود برای سال 1393 را به شرح زیر اعلام میدارد.

کلیه مدیران در بخش های مختلف سازمان موظف به تعیین اهداف سال جاری مجموعه تحت امر خود ، بر اساس اهداف سازمانی میباشند. لازم است گروه های مختلف پس از همفکری اعضاء گروه نسبت به اعلام اهداف و برنامه اجرایی آن اقدام و اسناد مربوطه را تا پایان مهر ماه به مدیریت سازمان تحویل نمایند . بدیهی است بررسی و ارزشیابی گروه ها بر اساس تناسب اهداف تعیین شده با امکانات گروه ، تلاش گروه ها ، و حصول به اهداف تعیین شده در پایان سال ، انجام خواهد شد.

دکتر حسین پور جاجرم

     رییس دانشکده دندانپزشکی مشهد

 
   

منوي اصلي صفحات داخلی