فضاها و امکانات دانشکده

بازدید: 2089
         
 

 

 واحد فناوری و اطلاعات

                                     

   
   

 کتابخانه علمی:

               - کتابخانه اساتید

             - کتابخانه دانشجویان


   
   

واحدهای پژوهشی:

        - واحد پژوهشی لیزر

        - واحد پژوهشی حبوانی

        - آزمایشگاه مواد دندانی

        - بانک دندانی

   
   

اتاق های سمینار :

         - اتاق سمینار کردآبادی

         - اتاق سمینار 1

         - اتاق سمینار 2

         - اتاق سمینار 3

 

 

مساحت

صندلی

اتاق سمینار کردآبادی

118

50

سمینار1

78

45

سمینار2

82

45

سمینار3

38

20

   
   

سالن آمفی تئاتر

   
         
         

 

 
  اتاق رایانه دانشجویان   اتاق رایانه اساتید

 

 
 
   
 
 

  کتابخانه مرکزی

 
 


   
 
 
 

واحدهای پژوهشی

 
 

        - واحد پژوهشی لیزر

        - واحد پژوهشی حبوانی

        - آزمایشگاه مواد دندانی

        - بانک دندانی

 
     

منوي اصلي صفحات داخلی