راهنمای ارباب رجوع

بازدید: 1499
         
   


راهنمای ارباب رجوع

   
    در بخش های درمانی دانشکده دندان پزشکی کارهای عمومی توسط دانشجویان دکتری عمومی و کارهای تخصصی تو سط دستیاران هر بخش انجام می شود که نوع ارجاع به هر بخش توسط استاد راهنمای همان بخش صورت می پذیرد. نوبت دهی در هر بخش بصورت آنلاین و تلفنی می باشد.    
    راهنمای طبقات دانشکده دندانپزشکی    
       
     بخشهای :    
         
      بخشهای :    
         
     لیست شماره تلفن های داخلی بخش های درمانی    
     
نام واحد شماره داخلی مسئول پاسخگویی ساعت پاسخگویی
بیماریهای دهان و تشخیص      
ارتدنسی      
جراحی دهان، فک و صورت      
       
   
         
         
         

منوي اصلي صفحات داخلی