بازدید: 9176

مدیر گروه ترمیمی : دکتر محمد جواد مقدس

 پست الکترونیک: moghaddasmj[at]mums.ac.ir

تاریخچه

معرفی:

گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد همزمان با تاسیس دانشکده در سال 1344 به طور مشترک با گروه اندو و به سرپرستی آقای دکتر اسماعیل سندوزی فعالیت خود را شروع نمود. پس از آقای دکتر سندوزی سرکار خانم دکتر صمیمی و سپس به ترتیب آقای دکتر منصف و آقای دکتر کاظمی به مدیریت گروه منصوب شدند. در سال 1360 که دو گروه اندو و ترمیمی از یکدیگر تفکیک شدند آقای دکتر کاظمی مدیر گروه ترمیمی بودند. از سال 1364 دوره تخصصي ترميمي با تائید وزرات بهداشت، در مان و آموزش پزشکی با جذب يك دستیارتخصصی فعال شد. اولین دستیار تخصصی رشته ترمیمی آقای دکتر وحیدرضائی موید بود. اعضاء هيت علمي متخصص در آن زمان آقای دکتر قهرمانی، آقای دکتر کاظمی، آقای دکتر باقری و آقای دکتر حسینی بودند. اولين سرپرست تخصصي آقاي دكتر کاظمی بودند. به مدت 5 سال در اين بخش، دستیار تخصصي پذيرفته نشد و پس از يك وقفه در سال 1370با جذب هفت دستیارتخصصی فعاليت خود را ادامه داد. سالانه 4-2 دستیار تخصصی در اين رشته پذيرفته مي شوند و تاكنون 40 نفر در اين رشته از دانشگاه مشهد فارغ التحصيل شده اند.
گروه ترمیمی علاوه بر فعالیتهای آموزشی ارزشمند و موثر، در امور مدیریتی، اجرایی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی نیز نقشهای پایه ای و کلیدی داشته است. آقای دکتر سید علی اکبر حسینی که از اعضای گروه ترمیمی می باشند به مدت چندین دوره ریاست دانشکده دندانپزشکی را به عهده داشته اند. در سال 1383 با برگزاری "کنگره متخصصین دندانپزشکی ترميمي ایران" برگ زرین دیگری بر فعالیتهای این گروه افزوده شد. در سال 1387 گروه ترمیمی به عنوان گروه پژوهشی برتر دانشکده دندانپزشکی برگزیده و معرفی گردید. دستیاران تخصصی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در هفت دوره موفق به کسب رتبه اول امتحان بورد تخصصی شده اند.
در حال حاضر تعداد اعضاء هيئت علمي در گروه ترميمي 11 نفر مي باشند كه يك نفر استاد، سه نفر دانشيار و هفت نفر استاديار مي باشند. تعداد دستیاران تخصصی در حال حاضر 10 نفر مي باشند كه چهار نفر سال اول، چهار نفر سال دوم و دو نفر سال سوم مي باشند.

رشته دندانپزشکی ترمیمی به منظور ارائه خدمات و درمان هاي عمومی و تخصصي ترميمي در بالاترين سطح كيفيت به بيماران پايه گذاري گرديده است. در اين راستا متخصصين اين رشته در سه حيطه زير نقش اساسي ايفا نموده و حداكثر تلاش خود را مي نمايند: 

 1- آموزش و تربيت نيروهاي تخصصي توانمند در جهت ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان در كشور

 2- انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي به منظور توسعه مرزهاي دانش دندانپزشكي ترميمي، مواد دنداني و فن آوري هاي مرتبط به آن

 3- ارائه درمان هاي تخصصي و رفع مشكلات دندانپزشكي جامعه

 نظام آموزشي دوره تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي به صورت سالي و در مورد دروس به صورت ساعتي مي باشد. انواع دروس به شكل نظري، عملي، نظري-عملي و كارگاهي تنظيم شده اند كه در قالب دروس علوم پايه، وابسته و تخصصي ارائه مي گردند. طول دوره تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي 3 سال و به صورت تمام وقت طبق آئين نامه و مقررات شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي است.

 رشته دندانپزشكي ترميمي بر آن است كه در آينده با ارتقاء سطح آموزشي، پژوهشي و درماني خود با توجه به سند چشم انداز توسعه كشور در زمينه ارائه خدمات آموزشي، توليد دانش و بهبود سلامت دهان و دندان مردم به عنوان شاخص و الگو در سطح منطقه خاورمیانه مطرح گردد.

 
مدت دوره: 3 سال
 

معرفی رشته :

دندانپزشكي ترميمي يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري و تشخيص پوسيدگيها، آشنایی با آناتومی و چگونگی بازسازي و زيبا سازي دندان ها مي باشد. دانش اموختگان اين رشته تخصصي پس از طي دوره تخصصي بايد در حيطه تخصص خود قادر به ارايه خدمات پيشگيري و درماني با كيفيت مطلوب باشند و بتوانند خدمات آموزشي ارايه نموده و در پيشبرد علوم و گسترش مرزهاي دانش و پژوهش در حيطه اين رشته تخصصي نقش فعال ايفا نمايند.

 
اساتید پیشکسوت:  

مدیران گروه از ابتدا تا کنون:

قای دکتر اسماعیل سندوزی

خانم دکتر بهین دخت صمیمی

آقای دکتر مهدی منصف
آقای دکتر رضا کاظمی
آقای دکتر ساسان قهرمانی
آقای دکترجمشید باقری
آقای دکتر سید علی اکبر حسینی
آقای دکتر سید محمد علوی
آقای دکتر سید علی اکبر حسینی
خانم دکتر نسرین سرابی
خانم دکتر فاطمه ملک نژاد یزدی
خانم دکتر مرجانه قوام نصیری

سرپرستان تخصصی گروه ترمیمی به ترتیب از بدو تاسیس دانشکده تا کنون:

آقای دکتر رضا کاظمی

 آقای دکتر جمشید باقری

 خانم دکتر فاطمه ملک نژاد

 خانم دکتر مرجانه قوام نصیری

 آقای دکتر سید مصطفی معظمی 

 

تماس با گروه:

شماره تلفن اتاق گروه ترمیمی  15 - 8829501 داخلی 238 یا 248  
شماره تلفن بخش ترمیمی  15 – 8829501 داخلی 161 یا 163
 

اعضا

    دکتر محمد جواد مقدس

دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moghaddasmj[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر فاطمه ملک نژاد یزدی

استاد گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :maleknejadf[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

 

دکتر حوریه موسوی بندرآبادی

دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moosavih[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

  دکتر هیلا حاجی زاده صفار

دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :hajizadehh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
  دکتر مجید اکبری

دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :akbarim[at]mums.ac.ir

  دکتر علیرضا بروزی نیت

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :borouziniata[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
    دکتر سارا مجیدی نیا

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک : Majidinias[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر حمیده سادات محمدی پور

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :Mohammadipourh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
    دکتر عاطفه نعمتی کریموی

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک : Nematika[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر احسان برادران ناصری

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک : Baradarane[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

cv


همکاران محترم بخش ترمیمی :

منشی بخش

خانم جعفری

سرپرستار

خانم راستین

پرستار

خانم موسوی

پرستار

خانم رضایی

پرستار

خانم خوش نیت

پرستار

خانم ایروانی

مسئول پذیرش

آقای هزاره

خدمات

اقای کاهانی

 

 

 

 

 

 

آموزشی

   
اهداف آموزشی گروه:  
تعداد واحدها:  
برنامه کلی آموزشی دانشجویان عمومی:  
برنامه کلی آموزشی دانشجویان تخصص:  

کتابهای الکترونیکی

   
   

 

افتخارات

رتبه ها:  

دستاوردها:

رونمايي از نسل جديد دستگاه سيكل حرارتي مواد و تكنيكهاي دنداني

 نسل جديد دستگاه سيكل حرارتي مواد و تكنيكهاي دنداني كه به همت پژوهشگران توانمند دانشكده دندانپزشكي مشهد نخستين بار در كشور ابداع و طراحي شد ه است در تاریخ 30/9/89 رونمايي شد . دستگاه سيكل حرارتي مواد و تكنيكهاي دنداني در دانشكده دندانپزشكي و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با تلاش دكتر سيد مصطفي معظمي دانشيار گروه ترميمي و عضو مركز تحقيقات دندانپزشكي مشهد و دكتر برهمن سبزواري متخصص ارتودنسي ابداع ،‌طراحي و به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد توسط گروه مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد ساخته شد .

 جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید

 news/relations/fa/7892

 
 

منوي اصلي صفحات داخلی