گروه پاتولوژي

بازدید: 6311
         
 

 

 مدیر گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت

دکتر جهانشاه صالحی نژاد

متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت

 پست الکترونیک:salehinejadj[at]mums.ac.ir 

   
   

معرفی گروه

معرفی رشته و چشم انداز گروه :

اهمیت رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت در ارائه تشخیص دقیق و کنترل بیماری های دهان و فک و صورت میباشد. علم آسیب شناسی به بررسی علل ایجاد این بیماری ها، اثرات و ارتباط آنها با بیماری های سیستمیک پرداخته و یک میدان مطالعات ارتباطی بین علوم پایه و طب بالینی است. متخصصین آسیب شناسی دهان و فک و صورت با بررسی ویژگی های ماکروسکوپی نمونه های بافتی و همچنین بررسی دقیق میکروسکوپی نمونه بیوپسی بافت های بیمار و بر اساس علائم بالینی و رادیو گرافی و سایر تکنیک های تشخیصی در موارد مورد نیاز، تفسیر بیماری و تشخیص نهایی را به سایر متخصصین که بیمار توسط آنها ارجاع شده ارائه می دهند.از آنجا که در بسیاری موارد متخصصین دیگر رشته ها از جمله جراحان الگوی درمانی را بر اساس تشخیص آسیب شناسی طرح ریزی کرده و چگونگی پاسخ به درمان رانیز بر این اساس ارزیابی می نمایند، از اینرو متخصصین این رشته با تشخیص دقیق ضایعات نقش حیاتی در تیم پزشکی جهت ارائه مراقبت از بیماران ایفا کرده و منجر به ارتقا سلامتی افراد جامعه می گردند .

مهمترین حیطه های آموزشی گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت شامل:

- تربیت دندانپزشکان عمومی مطابق با استانداردهای عالی

- آموزش نیروهای تخصصی کارآمد و توانمند با هدف خدمت به بیماران و ارتقا سلامت جامعه

- بررسی دقیق میکروسکوپی نمونه بیوپسی بافت های بیمار ، تفسیر بیماری و ارائه تشخیص نهایی به سایر متخصصین

- دستیابی به تشخیص های دقیق تر و سریعتر جهت ارائه الگوی درمانی مناسب به بیماران

- انجام پروژه های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی از جمله بررسی DNA،RNA وپروتئینهای حاصل از نمونه های بافتی ضایعات دهان و فک و صورت با تکنیکهای پیشرفته با هدف توسعه علم آسیب شناسی

- بررسی علل بیماری ها و ارائه شیوه های تشخیصی نوین

-انتقال اطلاعات علمی در زمینه آسیب شناسی دهان و فک و صورت به جامعه

- آموزشهای مداوم به صاحبان حرف دندانپزشکی (شاغلین حرفه دندانپزشکی)

تماس با گروه

شماره تلفن اتاق گروه پاتولوژی 15 - 38829501 داخلی221یا 223

شماره تلفن آزمایشگاه پاتولوژی15 – 38829501 داخلی 212


تاریخچه بخش آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 

در سالهای آغازین شکل گیری دانشکده دندانپزشکی مشهد دروس آسیب شناسی و بافت شناسی دهان توسط متخصصین آسیب شناسی و بافت شناسی جنرال (عمومی) تدریس می‏گردید. از جمله استادان محترم می توان به آقایان دکتر علوی و دکتر تقی نیا اشاره نمود. آقای دکتر علوی با گذراندن دوره ای در پاریس درزمینه آسیب شناسی سر و گردن تا حدودی با این رشته آشنا بودند. طی سالهای 52 – 1350 آقای دکتر محمد اسلامی نيز در گروه آسيب شناسي دهان و فک و صورت در مشهد اقدام به تدریس نموده و سپس عازم تهران گردیدند. در سال 1354 با حضور خانم دکتر ستاره بعنوان اولین پاتولوژیست دهان و فک و صورت از انگلستان، عملاً این رشته بطور فعال و تخصصی توسط ایشان تدریس گردید.در سال 1357با فارغ التحصیل شدن آقای دکتر مشرف در رشته پاتولوژی دهان و فک و صورت از آمریکا رشته های آسیب شناسی و بیماری‏های دهان توسط ایشان نیز بطور فعال تدریس گردید. لازم به ذکر است که تدریس قسمت جنرال پاتولوژی توسط همکاران محترم در بیمارستان های قائم و امام رضا (ع) انجام شده و می شود.

آزمایشگاه بخش آسیب شناسی نیز از نیمه آبان 1349 شروع به کار و ارائه گزارش نمونه ها نموده است. اولین نمونه توسط آقایان دکتر علوی و تقی نیا گزارش گردید. سپس از ابتدای سال 1354 توسط خانم دکتر ستاره و بعد از آن در سال 1357 توسط آقای دکتر مشرف گزارشات پاتولوژی ارائه شده است. اولین دستیار تخصصی بخش آسیب شناسی، آقای دکتر صالحی نژاد بطور رسمی دوره تخصصی خود را در سال 1364 شروع نموده اند .

گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت در ابتدا با گروههای جراحی ، پریو، بیماری های دهان و رادیولوژی دهان در یک مجموعه گروهی قرار داشت. به دنبال تفکیک گروهها در زمان خانم دکتر تیمورتاش و بنا بر پیشنهاد ایشان که صاحب کرسی در بیماری های دهان بودند رشته آسیب شناسی دهان به همراه رادیولوژی دهان و بیماری ها ی دهان در یک گروه قرار گرفت. این گروه در سال 1382 درزمان مدیریت گروه آقای دکتر صالحی نژاد بطور مستقل تفکیک گردید.

هم اکنون نیز بخش آسیب شناسی دارای 8 دستیار بوده و با پشتوانه علمی 1 استاد، 3 دانشیار ،2 استادیار و یک مربی در خدمت آموزش دانشجویان و دستیاران تخصصی می باشد.علاوه بر آموزش علوم پایه کلیه گروههای تخصصی، از فعالیت های دیگر این گروه میتوان به مشارکت فعال آن در انجام طرح های تحقیقاتی سایر گروههای تخصصی دانشکده اشاره نمود. هم اکنون با فراهم آوردن امکانات آموزشی و تحقیقاتی از جمله آزمایشگاههای ایمونوهیستوشیمی و PCR و تجهیز بخش به میکروسکوپ های دیجیتال و چند چشمی و انجام طرح‏های تحقیقاتی بطور گسترده، این بخش از جمله پیشرفته ترین بخشهای آسیب شناسی دهان و فک و صورت در میان دانشکده های دندانپزشکی ایران می باشد.


اعضای گروه

معرفي اعضا هيات علمي
   

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمي

 

پست الکترونیک

 

 

سمت

 
     صالحي نژاد  جهانشاه  استاد  salehinejadj[at]mums.ac.ir مدیر گروه  
 

ساغروانيان

نصرالله  دانشيار  saghravaniann[at]mums.ac.ir  معاون گروه   
   

محتشم

نوشين

استاد

mohtashamn[at]mums.ac.ir هیات علمی  
  ثقفي شادي دانشيار   saghafis[at]mums.ac.ir سرپرست تخصصی  
   

زارع محمودآبادي

رضا

دانشیار

 zarer[at]mums.ac.ir  معاون اداری - مالی  
  قاضي نرگس استاديار   ghazin[at]mums.ac.ir  هیات علمی  
    محمودي

پرويز

مربي  mahmoodip[at]mums.ac.ir    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارکنان قسمت اداری بخش ترمیمی

پرسنل آزمایشگاه آسیب شناسی دهان و فک و صورت

خانم نسرین آبیلی

خانم منصوره آدینه سردار


پرسنل اداری بخش آسیب شناسی

خانم رحمتی

خانم جلایی

فعالیت های آموزشی

دروس دوره دندانپزشکی عمومی

 

دروس عملی

دروس نظری

بافت شناسی دهان و دندان  (علوم پایه )

بافت شناسی دهان و دندان (علوم پایه)

 آسیب شناسی عمومی (علوم پایه)

آسیب شناسی عمومی

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1

تشخیصی 1

آسیب شناسی دهان و فک و صورت2

تشخیصی 2

تشخیصی3

تشخیصی 4

تشخیصی 5

تشخیصی 6

 

دروس دوره دندانپزشکی تخصصی

 

دروس کارگاهی

دروس عملی

دروس نظری

پایان نامه1

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی1

پایان نامه 2

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 2

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی2

پایان نامه 3

آسیب شناسی دهان و فک و صورت3

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی3

پایان نامه 4

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 4

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی4

پایان نامه 5

آسیب شناسی دهان و فک و صورت 5

آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی5

پاس و گزارش نویسی1

بررسی مقالات1

پاس و گزارش نویسی2

بررسی مقالات2

پاس و گزارش نویسی3

بررسی مقالات3

پاس و گزارش نویسی4

 
 
 
 
 

 

 

 

دوره عمومی

فایل های قابل دریافت برای دانشجویان 
جزوات
 

دوره تخصصی

افتخارات گروه

 

   
   

 

 

 

   
         
 
 
 

منوي اصلي صفحات داخلی