وب سایت گروه های آموزشی

بازدید: 7065
وب سایت گروه ههای آموزشی
  نام گروه مدیرگروه ایمیل مدیرگروه محل استقرار
1 گروه پریودانتیکس دکتر سیدکاظم فاطمی
fatemik[at]mums.ac.ir
 دانشکده دندانپزشکی
2 گروه اندودانتيكس /درمان ریشه
دکتر سعید مرادی moradis[at]mums.ac.ir
  دانشکده دندانپزشکی
3 گروه دندانپزشكي کودکان دکتر حسین نعمت اللهی NematollahiH[at]mums.ac.ir
  دانشکده دندانپزشکی
4 گروه بیماریهای دهان و فك وصورت دکتر جواد سرآبادانی dalirsaniz[at]mums.ac.ir
  دانشکده دندانپزشکی
5 گروه ارتودانتیکس دکتر آرزو جهان بین dehghanimm[at]mums.ac.ir
 دانشکده دندانپزشکی
6 گروه راديولوژي دهان و فک و صورت دکتر علی باقرپور  jahanbina[at]mums.ac.ir   دانشکده دندانپزشکی
7 گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکتر بهجت الملوک عجمی
AjamiB[at]mums.ac.ir   دانشکده دندانپزشکی
8 گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت (پاتولوژی) دکتر نصرالله ساغروانیان
saghravaniann[at]mums.ac.ir   دانشکده دندانپزشکی
9 گروه ترمیمی و زیبایی
دکتر محمدجواد مقدس مشهد
MoghaddasMJ[at]mums.ac.ir    دانشکده دندانپزشکی
10 گروه پروتزهاي دنداني دکتر جعفر قره چاهی
Gharechahi[at]mums.ac.ir    دانشکده دندانپزشکی
11 گروه جراحی دهان، فک و صورت دکتر برات ا… شبان
 shabanb[at]mums.ac.ir   دانشکده دندانپزشکی

منوي اصلي صفحات داخلی