بازدید: 718

 

         اطلاعیه مهم آموزش     قابل توجه کلیه دستیاران


ضمن عرض سلام و تبریک شروع سال تحصیلی 95-96 توجه دستیاران  عزیز را به نکات زیر جلب می نماید .

خواهشمند است جهت هماهنگی بیشتر با اداره آموزش و کاهش تداخلات و مشکلات احتمالی به کلیه این موارد به دقت عمل نمایید.


1- انتخاب واحد اینترنتی سال تحصیلی 96-95  از تاریخ13/6/95لغايت 25/6/95خواهد بود. دراین مدت جهت تایید واحدهای انتخابی به سرپرست تخصصی گروه مربوطه  جهت بررسی وضعیت خود مراجعه فرمائید.

2- دستیاران محترم جهت کسب اطلاعات لازم درخصوص برنامه آموزشی دروس تخصصی دوره خود به آدرس سایت :  dentistry.mums.ac.ir - معاونت آموزشی – اداره آموزش – خدمات آموزشی دستياران  دوره های تخصصی دندانپزشکی مراجعه نمایند

3- شروع کلاس های نظری و عملی72/6/95 خواهد بود. وحذف و اضافه27/6/95 لغايت8/7/95خواهد بود. لازم به ذکر است که پس از موعد مقرر امکان تغيير نخواهد بود ، لذا دقت لازم را بنمائيد.

4- دستیاران دروس نظری و عملی  خود را می توانند باتوجه به رشته تخصصی با کدهای ذکر شده ذیل انتخاب نمایند:


نام گروه مربوطهکد انتخاب دروسنام گروه مربوطهکد انتخاب دروس


جراحی دهان

41

اندودنتیکس

42

پریودانتیکس

43

پروتزهای دندانی

44

دندانپزشکی کودکان

45

ارتودانتیکس

46

آسیب شناسی دهان

47

بیماریهای دهان

48

رادیولوژی دهان

49

ترمیمی و زیبایی

50

 (کليه رشته ها به جز رشته جراحي دهان، فک وصورت که سالي هست به صورت ترمي مي باشد)


5- کلیه رشته هاي تخصصی  دروس دوره مربوطه را برا اساس چیدمان رشته خود انتخاب نمایند.

5- انتخاب واحد خود را طبق برنامه آموزشی اعلام شده انتخاب فرمائید. و درانتخاب شماره دروس وکد درس  دقت لازم نمائيد.

6- جهت گذراندن دروس وابسته دانشکده ای و بیمارستانی از ابتدای سال تحصیلی جهت معرفی به گروه های مربوطه اقدام نمائید.

7- خواهشمند است برگ انتخاب واحد خود را پس از تکمیل، پرینت نمایید و پس از تایید سرپرست تخصصی گروه  مربوطه جهت ثبت نهایی به اداره آموزش در موعد مقرر
( حداکثر تا 15/7/95) تحویل نمایید. (قابل توجه دستیاران محترم حتماً دروس انتخاب واحد خود را با برنامه دروس رشته مربوطه نام درس شماره درس و نام استاد مربوطه را حتماً با کدر درس چک نموده درصورت مغایرت سریعاً به آموزش مراجعه نمائید  . لازم به ذکراست درصورت هرگونه اشکال احتمالی درانتخاب واحد دروس عواقب آن بعهده دستیار مربوطه خواهد بود)

8- دستیارانی  که موظف به پرداخت شهریه می باشند، انتخاب واحد آنان منوط به پرداخت شهریه میباشد ضمناً یکبرگ فیش واریزی را  حداکثر تا تاریخ 15/7/95جهت درج در پرونده آموزشی تحویل اداره آموزش نمائید واصل فیش را تحویل حسابداری دانشکده نمائید.

9- طبق آیین نامه آموزشی غیبت بیش از 10% ساعات درهر درس نظری وعملی موجب اخطار کتبی وغیبت بیش از این مقادیر علاوه بر اخطار کتبی موجب محرومیت ازارزیابی آن درس خواهد بود ودستیار موظف به انتخاب واحد مجددآن درس  می باشد.

10- لازم به ذکراست که نمره قبولی درکلیه دروس نظری وعملی 13(سیزده ) و معدل  14 (چهارده )  می باشد.

11- دستیاران سال آخر کلیه دروس دوره آموزشی خویش را چک نمایند و دروس باقیمانده  یا افتاده را انتخاب نمایند.

ضمناً دستیاران محترم درصورت بروز هرگونه اشکال آموزشی به  اداره آموزش دانشکده  مراجعه   فرمائید.

12- دستیاران محترم جهت کسب اطلاعات آموزشی و وضعیت تحصیلی خود به آدرس سایت ذیل می توانند مراجعه نمایند/ج

 http://stu.mums.ac.ir/strcss/Authenticate.php                                                                  با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان 

 


منوي اصلي صفحات داخلی