بازدید: 336

 

اطلاعیه آموزشی در خصوص انتخاب واحد دستیاران

 

1-دستیاران محترم کلیه دروس  نظری و عملی دوره خود را می توانند باتوجه به رشته تخصصی با کدهای ذکر شده ذیل انتخاب نمایند:

 

نام گروه مربوطه

کد انتخاب دروس

نام گروه مربوطه

کد انتخاب دروس

جراحی دهان

41

اندودنتیکس

42

پریودانتیکس

43

پروتزهای دندانی

44

دندانپزشکی کودکان

45

ارتودانتیکس

46

آسیب شناسی دهان

47

بیماریهای دهان

48

رادیولوژی دهان

49

ترمیمی و زیبایی

50

 

2- دستیاران سال آخر کلیه دروس دوره آموزشی خویش را چک نمایند و دروس باقیمانده  یا افتاده را انتخاب نمایند.

 

 


منوي اصلي صفحات داخلی