بازدید: 322
   

برنامه برگزاری سمینارهاي گروه هاي تخصصي دانشکده دندانپزشکی درسال تحصيلي 96-95

جهت دانلود فایل برنامه سمینار اینجا کلیلک نمایید

روزهای هفته

اتاق سمینار شماره 1

اتاق سمینار شماره 2

اتاق سمینار شماره 3

اتاق سمینار شهید

کرد آبادی

شنبه

روش تحقيق و EBD

30/10-/8

پريو

12-30/10

 

فوریت های پزشکی

14-30/12

اندو

30/8-30/7

شوراي پژوهشي

12-30/8

 

جامعه نگر

 

 

یکشنبه

فتوگرافی بالینی 30/8-30/7

آسيب شناسي دهان

30/10-30/8

 

پريو12-30/10

 

ایمنی شناسی

14-30/12

 

شوراي آموزشي

10-30/7

(هفته درميان)

جلسه شوراي تخصصي

10-30/7

(هفته درميان)

جلسه شوراي تحريريه

12-10

جامعه نگر

مدیریت وحاکمیت بالینی

30/8-30/7

 

دوشنبه

پروتز (سالن شهيد کردآبادي)

10-30/7

جراحي (سالن شهيد کردآبادي)

12- 10

قوانین پزشکی واخلاق

14-12/30

اندو

30/12-30/7

 

جامعه نگر30/11-30/7

 

فتوگرافی30/13-30/11

 

ترمیمی11-30/7

 

سه شنبه

فیزیولوژی وبیولوژی

30/8-30/7

آسيب شناسي  دهان

30/10-30/8

آسیب و بافت شناسی

14-30/12علوم پایه


اندو

30/10-30/7

پريو

30/12-30/10

 

جامعه نگر

 

 

چهارشنبه

اموزش پزشکی1 30/10-30/7

کنترل عفونت

12-30/10

ژنتیک

14-12

بيماريهاي دهان

30/10-30/7

پريو

12-30/10

جامعه نگر

جلسه استادان

30/8-30/7

 

پنجشنبه

فارماکولوژی

30/10-30/8

اناتومی تشریح سر وگردن

12-30/10

راديولوژي

30/10=30/7

جراحي

30/12-30/10

اندو

10-8

 


خواهشمنداست درصورت درخواست تغییر دربرنامه فوق تقاضای خودرا جهت بررسی و اقدام بعدی به اداره آموزش اعلام نمائید.

   


منوي اصلي صفحات داخلی