کمیته پایان نامه ها

بازدید: 4598


   

     

 

اعضا

  

 

دکتر حسین باقری

معاون پژوهشی

 Bagherih[at]mums.ac.ir

تلفن : 38067278- 051

  دکتر فاطمه مظهری تلفن: 8829501- 0513
دکتر علیرضا صراف شیرازی
معاون آموزشی

sarrafa[at]mums.ac.ir

تلفن: 38067283 - 051
 

 


دکتر مجید اکبری
تلفن: 38067238-051
 
 دکتر امیر معین تقوی
معاون تخصصی و تحصیلات تکمیلی
تلفن:8829501- 0513

 

 
دکتر مریم امیرچقماقی
تلفن: 38067297-051

 
مهندس لیلا بابادیزاوندی
کارشناس کمیته پایان نامه
تلفن: 38067303-051

 

     

فرمت پایان نامه

 

 فرمت پایان نامه

 

 


 

الویتهای پژوهشی

 

  الویت های پژوهشی
   

 دفاع پایان نامه

 

   
   

تاریخ و ساعت نام دانشجو عنوان اساتیدراهنما مکان


97/5/2

ساعت 8/30

محمد امین خواجوی


" تأثیر فاکتورهای اجتماعی اقتصادی بر بیماریهای پریودنتال : مطالعه مروری نظام مند

 

دکتر امیر معین تقوی 

دکتر سرگلزائی

سمینار 1

 97/5/2

ساعت 11/30

مانا حسین زاده اردبیلی

 

" بررسی ارتباط کمیت و کیفیت استخوان باقیمانده بر کیفیت استخوان تشکیل شده پس از جراحی سینوس لیفت لترالی

                                                            

 دکتر عرب 

دکتر فاطمی

 سمینار 1
 97/5/2

ساعت 10

 عاطفه عطائی

" بررسی سطح گیرنده های کانابینوئید نوع یک و دو در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن

 دکتر امیر معین تقوی 

دکتر حبیب الله قنبری

  سمینار 1

 

97/5/3

ساعت10/30

  سیده زهرا غفوری سبزواری  

" بررسی میزان افزایش ابعاد افقی  استخوان آلوءول با تکنیک Tenting Screwبه منظورکاشت ایمپلنت

 

                                     

دکتر عرب

دکتر رادور

 سمینار 1

منوي اصلي صفحات داخلی