دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

بازدید: 8085

 

 

 

 

 

 


قوانین و آئین نامه

ورودی دوره عمومی


  قوانین و آئین نامه ها  
 آزمون دستیاری دندان برنامه دکتری  عمومی دندان پزشکی پایان نامه عمومی
 استاندارد های ملی پایه   آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر
 امتیاز دستیاری
چک لیست ارزیابی پایان نامه عمومي چیدمان آزمون علوم پایه امتیاز دستیاری
فرم اسامی هیئت داوران فرم انتخاب پایان نامه دعوت نامه هیئت ژوری
شیوه نامه سوگند نامه88 فرم تصویب پایان نامه
تمام وقتی هیئت علمی   آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي ورفاهي ويژه استعدادهاي درخشان چگونگی ثبت پایان نامه در سایت پژوهشگاه
 آیین نامه استاد مشاور88    آببن نامه آموزشي ورودي84
قوانین و آئین نامه ها

آيين نامه اداري ،استخدامی اعضاي هيات علمي دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی 97 به بعد

آیین نامه مهمانی 40%

مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس  دوره دکتر عمومی دندانپزشکی

مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس  دوره دکتر عمومی دندانپزشکی

آیین نامه آموزشی ورودی

آیین نامه استاد مشاور

آیین نامه استعدادهای درخشان

آیین نامه انتقالی

آیین نامه هیات علمی

تسهیلات آموزشی

تخلفات

آیین نامه شورای انضباطی دانشجویان

آیین نامه تغییر رشته


موزشی سال تحصیلی 97-96

          مصوب جلسه 841 مورخ 96/3/11 شورای آموزشی دانشگاه

 

 

راهنمای دانشجویان

 

شهریه دانشجویان
 راهنمای بخش ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

منوي اصلي صفحات داخلی