واحد پژوهش حيواني

بازدید: 973

 

اساسنامه واحد پژوهش حيواني
فرآيند اجراي طرح در واحد پ‍ژوهش حيواني
فرم قرارداد با واحد پژوهش حيواني
هزينه خدمات پژوهش حيواني
 

واحد پژوهش حیوانی


واحد پژوهش حيواني دانشکده دندانپزشکي مشهد با نوسازي در سال 90 بصورت قابل بهره برداري جهت انجام مطالعات حيواني در آمده است.

1)     اين واحد مجهز به اتاقهاي نگاهداري حيوانات (سگ، گربه، خرگوش و ....)

2)     اتاق قرنطينه حيوانات

3)     اتاق انجام عمل

4)     دستگاه راديوگرافي PA پايه دار و پورتابل

5)     اتاق بيهوشي Rat

6)     Mini unit جهت انجام درمانهاي دنداني

 

مسئول واحد : آقاي دکتر سياوش موشخيان               استاديار اندودانتيکس

Email: moushekhians[at]mums.ac.ir

پرسنل: آقاي حسن ساربان

  • هزينه هاي انجام طرح هاي حيواني و نگاهداري حيوانات متفاوت ، متفاوت مي باشد و بصورت روزانه محاسبه مي گردد.

ساعات کاري: 14-30/8

ساعت حضور مسئول واحد: سه شنبه ها 12-30/8

 

اساسنامه واحد پژوهش حیوانی

دانلود فایل اساسنامه واحد پژوهش حيواني

 

مسئول واحد:

خانم دکتر مینا زارعی (متخصص درمان ریشه)

ZareiM[at]mums.ac.ir

 

اساسنامه:

با استعانت از درگاه ايزد باريتعالي، به منظور انجام، گسترش و نشر پژوهشهاي علمي-كاربردي در زمينه تحقيقات دندانپزشكی، در جهت بهبود سلامت دهان و دندان افراد جامعه و لزوم انجام مطالعات حيواني در راستاي بكارگيري بعدي كليه مواد تكنيك ها و درمانهاي دهاني-دنداني پيشنهادي در نوع بشر، ضرورت شكل گيري چنين مركزي (واحد پژوهش حيواني) مبتني بر رعايت اصول حمايت از حيوانات و طرحريزي يك اساسنامه قابل و لازم الاجرا را غيرقابل اجتناب ساخته است. ذيلاً مواد اساسنامه بطور مشروح بيان مي گردد:

 

ماده 1 : اهداف

1-1 - اهداف کوتاه مدت:

1-1-1- ایجاد شرايط مناسب (مكاني، تجهيزاتي و پرسنلي) جهت انجام تحقيقات حيواني در حيطه علم دندانپزشكي و شاخه هاي مختلف تخصصي دندانپزشكي

1-1-2- انجام پژوهش هاي حيواني مبتني بر نيازهاي واقعي جامعه با رعايت اصول حمايت از حيوانات

1-2- اهداف بلند مدت:

1-2-1- ايجاد بانك اطلاعاتی براساس نتايج مطالعات براي انجام تحقيقات پيشرفته تر بعدي و پرهيز از تكرار مطالعات و كاهش خطاهاي مطالعاتي بدليل نوع و شرايط خاص تحقيقات حيواني.

1-2-2- متمركز ساختن انواع مطالعات حيواني-دندانی در يك مركز و ايجاد يك مركز پرورش حيوانات تحقيقاتي

1-2-3- هدفمند كردن پژوهش هاي حيواني و تلاش در تعيين اولويت هاي پژوهشي مبتني برا ارتقاي سطح سلامت جامعه

1-2-4- توليد علم و تربيت نيروي انساني محقق و توامند در زمينه مطالعات حيواني-دنداني.

1-2-5- همكار ي علمي با ساير مراكز تحقيقاتي و آموزشي داخل کشور

1-2-6- همكار ي علمي با ساير مراكز تحقيقاتي و آموزشي خارج كشور و جذب grant هاي بين المللي

1-2-7- ارزشيابي ادواري عملكرد واحد جهت ارتقاء سطح كارآمدي

ماده 2 : اركان واحد پژوهشي حيواني

2-1- مسئول واحد پژوهش

2-2- كادر اجرايي واحد پژوهش

2-3- هيات مشاوران واحد پژوهش

2-1- مسئول واحد پژوهش

مسئول واحد توسط شوراي علمي مركز تحقيقات دانشكده دندانپزشكي مشهد از بين اعضاء هيات علمي مركز تحقيقات و دانشكده دندانپزشكي با حداقل رتبه استادياري با سابقه انجام حداقل 1 طرح تحقيقاتي-حيواني مورد تاييد يكي از شوراهاي پژوهش معتبر انتخاب مي شود.

2-2- كادر اجرايي

شامل حداقل:

1- يك متخصص در يكي از شاخه هاي دندانپزشكي

2- يك دامپزشك

3- يك پاتولوژيست

4- يك کارشناس یا تكنسين آزمايشگاه

5- منشي

6- يك فرد آموزش ديده جهت مراقبت از حيوانات

2-3- هيات مشاوران شامل:

1- همكاراني از اعضا هيات علمي گروههاي مختلف آموزشی و پژوهشی دانشكده دندانپزشكي مشهد با سابقه انجام طرح هاي تحقيقاتي حيواني

2- همكاراني با ويژگيهاي ذكر شده در مورد قبل از ساير مراكز آموزشی و پژوهشی دندانپزشكي داخلي و يا خارج از كشور

3- دامپزشك

ماده 3 : وظايف و اختيارات واحد پژوهشي حيواني

3-1- اعمال مديريت و هدایت فعاليت هاي مركز جهت انجام هرچه بهتر امور مربوطه در چهارچوب اساسنامه و ضوابط قانوني

3-2- اجراي سياستها و مصوبات شوراي عالي و علمي مركز تحقيقات دندانپزشكي

3-3- تهيه، تدوين و گزارش كتبي از تحقيقات انجام شده در مركز بطور ساليانه

3-4- ارائه گزارش كتبي از تصميمات تحقيقاتي و اقدامات ساختاري-اصلاحي انجام شده در مركز بطور ساليانه

3-5- سياستگزاري مربوط به امور داخلي مركز تحقيقات

3-6- بررسي تقاضاي استخدام اعضاء هيات علمي پژوهشي و كارشناس پژوهشي

3-7- امضاي قراردادهاي مصوب، اسناد مالي و اداري طبق ضوابط و مقررات مركز زير نظر مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد.

3-8- ايجاد محيط امن و سالم بدون آسيب و آلودگي براي جامعه جهت حفظ و نگهداري حيوانات

ماده 4 : منابع مالي مركز تحقيقات

1-4- اعتبارات دولتي

2-4- كمك و هداياي اشخاص حقيقی و حقوقي

 بخش پژوهشهای حیوانی دانشكده دندانپزشكی با مشاركت اعضاء هیئت علمی كلیه گروههای آموزشی دانشكده به منظور انجام تحقیقات مختلف مواد و روشهای جدید ارائه شده به علم دندانپزشكی بر روی حیوانات آزمایشگاهی در سال 1371 راه اندازی شده است كه درنتیجه عملكرد صحیح این مركز سایر مراكز علمی تحقیقاتی نیز توانسته اند از امكانات آن جهت انجام تحقیقات استفاده نمایند. در حال حاضر این واحد در ساختمانی كه به همین منظور در طبقه دوم دانشكده ساخته شده فعال می باشد. این ساختمان با مساحتی حدود 111 متر دارای بخشهای زیر می باشد:

1. بخش نگهداری حیوانات

2. بخش جراحی حیوانات

3. بخش آزمایشگاه آسیب شناسی

 

وسایل و امكانات موجود در بخش پژوهشی حیوانی

1. آزمایشگاه آسیب شناسی شامل سانتریفوژ، دستگاه برش میكروسكوپی، تیغ تیزكن، وسایل آزمایشگاهی پروسسینگ، ترازو، فور، هود، وسایل ضدعفونی ، فریزر

2. اتاق عمل شامل تخت عمل ، چراغ عمل ، ساكشن جراحی ، دستگاه رادیوگرافی ، مینی یونیت ، میز اتاق عمل

3. اتاق قفسه های حیوانات

4. آشپزخانه برای پخت غذاهای غیرآماده و غذای آماده حیوانات

 

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دستیاران و دانشجویان محترم می رساند جهت انجام طرح های تحقیقاتی حیوانی (سگ) جهت کنترل عفونت و پیشگیری از انتقال بیماری موارد ذیل را قبل از شروع تحقیق لحاظ نمایند و جهت انگل زدایی حیوانات حداقل 20 روز با شرایط ذیل قرنطینه شوند:

1. تجویز لوامیزول (levamizol) یا پی پرازین (piperazine) جهت رفع نماتورها به ازای هر 8 کیلوگرم یک عدد قرص صبح ناشتا

2. دو هفته بعد تکرار با همان دوز

3. تجویز پراکوانتل (praziqantel) جهت دفع تنیا به ازای هر 5 کیلوگرم یک عدد قرص صبح ناشتا

4. جهت دفع کنه از سم حمام کنه در اطراف حیوانات یا بصورت اسپری در سطح بدن حیوان استفاده شود و سپس شسته شود.

با تشکر

 

فرآیند اجرای طرح در واحد پژوهش حیوانی

دانلود فایل فرآيند اجراي طرح در واحد پ‍ژوهش حيواني

 

فرم قرارداد با واحد پژوهش حیوانی

دانلود فایل فرم قرارداد با واحد پژوهش حيواني

به نام خدا

فرم قرارداد واحد پژوهش حیوانی دانشکده دندانپزشکی مشهد                                                      تاریخ

 

اين قرارداد ما بين واحد پژوهش حيواني دانشکده دندانپزشکي مشهد  از يک طرف و سرکار خانم/جناب آقاي دکتر -------------------سمت :----- نشاني : ------------------------------------

تلفن:--------------

که در اين قرارداد به اختصار مجري ناميده مي شود جهت تامين فضاي فيزيکي انجام طرح حيواني مجري منعقد
مي گردد. طرفين با امضا اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي کامل و تمام  مفاد آن مي دانند و مجري در اجراي مفاد قرار داد به  عذر عدم اطلاع نمي تواند متعذر گردد.

 

 

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد تامين فضاي فيزيکي قرنطينه و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي  و تامين  فضاي اتاق  عمل حيوانات ذکر شده جهت طرح تحقيقاتي با عنوان " --------------------------------------         با کد:  ---------------

مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد/ساير دانشگاهها مي باشد.

تبصره: يک نسخه از پروتکل طرح تحقيقاتي که شامل چگونگي روند کار و زمانبندي مراحل عملياتي قابل انجام در واحد پژوهش و بودجه بندي آن مي باشد و به امضاي مجري رسيده است. وهمچنن مصوب شورای پژوهشی جزء لاينفک اين قرار داد است.

 

 

ماده2- مدت قرار داد

 

مدت قرارداد مطابق جدول زمانبندي مربوط به نگهداري حيوانات و انجام مراحل عملياتي ثبت شده در پروتکل طرح تحقيقاتي به مدت  ---------- ميباشد.

تبصره: مجري متعهد مي شود چنانچه تاخیری در مدت تعيين شده پيش آيد مراتب را کتبا به واحد پژوهش اطلاع داده که پس از بررسي به تمديد قرار داد با تعيين خسارت اقدام شود.

مبلغ قرارداد

هزینه پیش بينی شده جهت انجام طرح در پژوهش مبلغ------ میباشد که توسط مجری طرح------ -----به حساب --------واریز میگردد.

تبصره:هزینه های پیش بینی شده مطابق با نرخ روز تعیین شده است که افزایش هزینه هاتوسط مجری در صورت ارائه مستندات از طرف پژوهش  لازم به پرداخت می باشد.

 

 

 

تعهدات واحد پژوهش:

1-  واحد پژوهش حيواني متعهد مي گردد طبق برنامه زمانبندي شده  منعقد بين مجري طرح و واحد پژوهش  امکانات موجود در واحد را بصورت غير مصرفي در اختيار مجري طرح  قرار دهد.

2-  پژوهش حيواني از پذيرفتن همکاران در ساعات غير اداري و بدون هماهنگي قبلي معذور مي باشد.

3-  واحد پژوهش حيواني در دوره اجراي طرح کمدی را در اختيار مجري قرار مي دهدو هيچگونه تعهدي در مورد حفظ وسايل مجري  ندارد.

4-  در صورت تمايل مجري،واحد  پژوهش دامپزشک معتمد به مجري معرفي مي نمايد و هيچگونه تعهدي در مورد شرايط قرار داد في ما بين آنها ندارد.

5-  تغذيه و نگهداري حيوانات و همچنين نظافت محيط نگهداري حيوانات به شرط تامين هزينه ها توسط مجري بر عهده واحد پژوهش خواهد بود .

6-  پژوهش هيچ گونه تعهدي در مورد بيماري وآسيب حيوانات که ناشي از قصور (بنا به تشخيص دامپزشک معتمد واحدپژوهش ) نباشد،نخواهد داشت.

7-  در صورت عدم پايان طرح طی دوره تعيين شده طبق قرارداد واحد پژوهش حيواني تعهدي در مورد نگهداري حيوانات  و يا تامين امکانات براي مجري نخواهد داشت  و لازم است مجري مراتب را حداقل يک ماه قبل کتبا ابلاغ نمايد.

8-  واحد پژوهش هيچگونه مسئوليتي در قبال پذيرش  افرادي که  از طرف مجري جهت انجام قسمتهاي مختلف طرح در نظر گرفته شده اند، ندارد و حضور آنها در پژوهش  با هماهنگي قبلي  بايد صورت گيرد و بروز هر گونه خسارت احتمالي از طرف نامبرده بعهده مجري خواهد بود.  

 

تعهدات مجري(طرح)

1-  تکميل فرم ثبت  طرح در واحد پژوهش حيواني

 

2-  پيش بيني محدوده زماني طرح در واحد پژوهش حيواني ،تعيين تعداد و ساعات جلسات مورد نياز و اعلام به واحد پژوهش حيواني

3-  پيش بيني هزينه  هاي موردنياز براي هر حيوان، هزينه قرنطينه  و واکسيناسيون حيوانات، هزينه هاي مربوط به تغذيه حيوانات در مدت نگهداري در واحد پژوهش حيواني، هزينه حمل و نقل  مواد غذايي، هزينه مربوط به دفع  زبالات و  اجساد حيوانات، هزينه دامپزشک جهت معاينات ، هزينه مربوط به نگهداري حيوانات( در ايام کاري و تعطيل) ،هزينه اتاق عمل به تعداد دفعات استفاده  از اتاق عمل پژوهش.

4-  مجري طرح متعهد ميگردد  کليه وسايل غير مصرفي واحد پژوهش حيواني را پس از پايان کار بصورت سالم و بدون نقص به پژوهش عودت دهد.

5-  مجري متعهد مي گردد برنامه زمانبندي استفاده از امکانات پژوهشي  حيواني را یکماه  قبل از شروع طرح به اين واحد ارائه دهد تا هماهنگي لازم صورت گيرد.

6-  مجري متعهد مي گردد کليه هزينه هاي مواد مصرفي را در ارتباط با نگهداري و تغذيه حيوانات در ابتداي طرح در اختيار پژوهش  قراردهد و در غير اينصورت نسبت به تهيه آنها اقدام نمايد.

7-  مجري متعهد است یک نسخه از گزارش پایانی طرح انجام شده را که به معاونت پژوهشی دانشگاه  ارسال میکند  در قالب الکترونيک به پژوهش حيواني ارايه دهد.

امضا طرفین قرارداد

 

                                                     مجری طرح                                                           سرپرست واحد پژوهش

 

 

هزینه خدمات پژوهش حیوانی

دانلود فایل هزينه خدمات پژوهش حيواني

هزینه استفاده از اتاق عمل حیوانات واحد پژوهش حیوانی

 

 

هزینه ها

خرگوش ( ریال )

گربه( ریال )

سگ( ریال )

استفاده از اتاق عمل هر ساعت

30000

30000

50000

تغذیه  هر روز

7500

10000

10000

نگهداری  هر روز

5000

10000

10000

 

 

 

 

هزینه تهیه حیوانات واحد پژوهش حیوانی

 

 

خرگوش ( ریال )

گربه( ریال )

سگ( ریال )

50000

250000

500000

 

 

هزینه ویزیت دامپزشک در هر ساعت 200000 ریال میباشد که شامل کلیه معاینات جهت تعیین سلامت ، واکسیناسیون  کامل، بیهوشی و ساکریفایس می باشد. هزینه داروهای مصرفی مطابق نرخ روز و بطور جداگانه محاسبه میشود.

 

 
     

منوي اصلي صفحات داخلی