پرسش و پاسخ

بازدید: 6412
برخی از سوالات متداول مراجعین به دانشکده دندانپزشکی
 
 
1- طریقه گرفتن وقت معاینه تلفنی چگونه است؟

پس از برقراری تماس با شماره 8832300 و ارتباط با اپراتور تلفن گویا با فشردن کلید شماره یک راهنمایی مربوطه به کاربر داده می شود.

2- آیا گرفتن وقت معاینه به صورت حضوری نیز وجود دارد؟

گرفتن وقت معاینه صرفاً به صورت تلفنی می باشد، در مواقع اورژانسی دانشکده جوابگوی مراجعین خواهد بود.

3- در رابطه با هزینه های درمانی بخش ... اطلاعاتی می خواهم! (بخش... نام بخش مربوطه قید شود.)

هزینه های درمانی تنها پس از تشکیل پرونده و معاینه توسط پزشک معالج به بیمار امکان پذیر است.

4- اولویت های کلینیک ویژه نسبت به کلینیک صبح چیست؟

نوبت گرفتن در زمان کوتاه تر- درمان توسط اساتید هیات علمی دانشکده

5- آیا در نوبت صبح، کار درمانی را اساتید انجام می دهند یا کار دانشجویی است؟

در نوبت صبح طرح درمان را اساتید مشخص می کنند و با نظارت اساتید تا آخرین مرحله کار توسط دانشجویان عمومی یا تخصصی صورت می گیرد.

6- تفاوت قیمت کلینیک ویژه با مطب ها و کلینیک های سطح شهر چیست؟ (چقدر است؟)

به طور متوسط 15% تا 20% پایین تر است.

7- در صورت امکان آدرس کلینیک های سطح شهر که اساتید دانشکده در آن مشغول به کار هستند را قید نمایید؟

کلینیک های جهاد دانشگاهی ، حکمت و فارابی

8- آیا کلینیک ویژه طرف حساب با بیمه های خاص می باشد؟

در قسمت های پذیرش، رادیولوژی و جراحی

9- چرا اساتید بخش های اطفال و درمان ریشه کم اند؟ (مربوط به کلینیک ویژه)؟

با تمهیدات پیش بینی شده در راستای بهبود این مشکل تلاش خواهد شد.

10-چرا برای کلینیک ویژه نیز اساتید کلینیک صبح از دستگاه های کارت خوان استفاده نمی نمایند تا معطلی مراجعین به حداقل برسد؟

دانشکده در تلاش است تا با رفع موانع و جهت تکریم ارباب رجوع در جهت  رفع این مشکل گام بردارد.

منوي اصلي صفحات داخلی