مطالب

بازدید: 775
 

 ** همواره در ارتقا سطح آکاهی خود کوشا باشیم**

 
 

   تخلیه تلفنی

مقدمه

تلفن به واسطه دارا بودن ویژگی هایی چون دسترسی همگانی،استفاده روزمره ،تسهیل عمده ارتباطی ،گستردگی درنقل وانتقال اخبار واطلاعات ،اعتماد عمومی به این وسیله ،عدم وضع مقررات و ضوابط خاص مکالمه ،عدم نیاز به تخصص در استفاده و ... بعنوان ابزاری کارآمد درراستای جاسوسی به شمار می رود .

تعریف

تخلیه تلفنی عبات است از:

*تلاش آگاهانه دشمن با بهره گیری از غفلت وفریب مخاطب برای کسب اطلاعات موردنیاز از حوزه خودی ازطریق برقراری ارتباط تلفنی

*سرقت اخبار و اطلاعات با همکاری ناآگاهانه دارندگان اخبار بوسیله تلفن

*جاسوسی و کسب اطلاعات بوسیله برقراری ارتباط تلفنی توسط دشمن

مزایای جاسوسی به شیوه تخلیه تلفنی

تخلیه تلفنی نسبت به سایر روش های جمع آوری وجاسوسی از مزایایی برخوردار است وبه همین دلیل به شدت مورد استفاده دشمنان قرار می گیرد . برخی شگردهای این روش عبارت است از :

*جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بدون حضور فیزیکی درمحل                      *کم هزینه بودن                                                   *دریافت سریع وبدون واسطه اطلاعات

*امکان دسترسی به اطلاعات کلیه مراکز و افراد                                   * القای آسان هر گونه خط فکری و رهنمود                *در دسترس بودن تلفن

*امکان گرفتن حالت حق به جانب وبرخورد از موضع بالاتر توسط تخلیه کننده به دلیل عدم وجود ارتباط حضوری                        * امکان فریب  طرف مخاطب  

*عدم امکان کنترل انبوه ارتباطات مخابراتی                                        

*استفاده ازضعف های مخاطب از جمله : عدم توجیه ،کم شدن حساسیت یا فراموشی ،اعتماد بی جا ،مسامحه وسهل انگاری ،ساده لوحی ،عدم ذکاوت و........

روش های کسب اطلاعات از طریق تلفن :

تلفن برای نقل وانتقال اخبار و اطلاعات طبقه بندی شده، وسیله مطمئنی نبوده و به خاطر عدم رعایت اصول ایمنی و اطمینان به این وسیله ارتباطی ،اطلاعات ذی قیمتی در اختیار دشمنان گذاشته شده است .

امروزه کلیه مکالمات شهری ،بین شهری ،همراه وبین المللی قابل شنود بوده و به میزانی که مکالمه از طریق امواج رادیویی و ماهواره در مکالمات بین شهری و بین المللی میسر می گردد ،شنود نیز
سهل الوصول می نماید به همین جهت ، رعایت اصول ایمنی درمکالمات بین شهری وبین المللی پر اهمیت تر ازمکالمات شهری است  لذا درهنگام مکالمه دو نفر با تلفن ،احتمال وجود فرد ثالث در سوی دیگر خط وجود دارد .

اهداف سازمان منافقین از تخلیه تلفنی :

بطور خلاصه برخی از اهداف که گروهک نفاق درتخلیه تلفنی بدنبال آن هستند ، عبارتند از :

*ارائه اطلاعات به دشمنان خارجی نظیر آمریکا ،اسرائیل و ....

*آغاز فصل جدیدی از فعالیت ها باکسب اطلاعات مقطعی

*ارائه خطوط ،هدایت تشکیلات و نیروهای داخلی ،جمع آوری اطلاعات وتحریک مردم برای اعتراضات داخلی

*تهیه و تامین سوژه هایی برای برنامه تبلیغی خود از طریق ماهواره وسیمای نفاق

*بررسی دستورالعمل های سازمان نشان می دهد که محورهای جمع آوری به تناسب شرایط داخلی معتبر بوده وطیف متنوع و متعددی از مسائل اجتماعی فرهنگی و .... را شامل می شود .

شگردهای  منافقین در تخلیه تلفنی :

الف) شگردهای عمومی

*شناسایی اهداف ،مراکز و افراد مناسب                                                        *کسب آگاهی های لازم پیرامون موضوع تخلیه                    
* پوشش تخلیه کننده (استعار)                                                                   *انتخاب محل تخلیه کننده بر اساس موضوع تخلیه

ب) شگردهای روانی

*تعیین لحن تخلیه  کننده متناسب با افراد تخلیه شونده                                       *صحبت بر سر مسائل مورد علاقه تخلیه شونده

* برخورد با تخلیه شونده از موضع بالاتر                                                            *داشتن اطلاعات قبلی از نقاط ضعف تخلیه شونده

*برخورد سریع و عجولانه باتخلیه شونده                                                           *تهدید تخلیه شونده درصورت عدم ارائه اطلاعات بعنوان موضع بالاتر

*تشویق تخلیه شونده به حفظ اسرار                                                                 *ایجاد رفاقت بافرد تخلیه شونده

*ایجاد حالت ترحم درتخلیه شونده                                                                 *معرفی خود بعنوان هوادار و طرفدار شخصیت طرف مخاطب

*تماس باکارمندان ساده و رده پایین                                                               *غیر واقع نشان دادن عمدی قضیه برای پی بردن به جزئیات آن

ج) سایر شگردها

*استفاده از نمابر یا خطوط اختصاصی شرکتی (تماس ازطریق مرکز نمابرتهران با شهرستان سهل تر بوده و به دلیل اینکه مرکز نمابردرتهران است فرد تخلیه شونده درشهرستان گمان می کند ازتهران با او صحبت می کنند وظن کمتری به تخلیه کننده می برد .)      نمابر"FAX"

*انکار هویت خود تا آخرین لحظه درصورت لو رفتن موضوع وابستگی به نفاق

*کوچک شمردن اطلاعات مورد نیاز

*تغییر موضوعات بحث درمواقع مناسب

راه های ممکن برای جلوگیری از موفقیت دشمن

*بی تردید آشنایی با ترفندهای دشمن اولین قدم جهت خنثی شدن فعالیت جاسوسی است .

*شماره تلفن هدف مورد نظر ،اولین ابزار جاسوسی تلفنی است . اطلاعات تلفن های حساس محرمانه تلقی و رد وبدل نگردد.

*درمکالمات راه دور از تبادل اطلاعات طبقه بندی شده خودداری شود .

*بایستی قبل ازهر مکالمه ،طرف مقابل شناسایی شود .

*یکی از محدودیتهای جاسوسان در این است که نمی تواند ارتباط ووابستگی جریانات را بخوبی درک وبیان کند لذا با طرح سوالاتی از جانب پاسخ دهنده ی تلفن میتواند طرف مقابل را در ربط دادن مسائل ارزیابی نموده و از این طریق نسبت به شناسایی تلفن کننده مبادرت نمود .

*یکی از راه های شناخت جاسوسی این است که دراطلاعات صحیحی که جهت اعتماد تلفن کننده ارائه می نماید شک کنیم . اگر فرد جاسوس نباشد درصدد دفاع برمی آید ولی جاسوس درپی جبران اشتباه خود روی مساعد نشان می دهد .

*لازم نیست فردی که با شما تماس میگیرد منافق باشد بلکه کافی است شماره خط شما جزء شماره تلفن های افشا شده ای باشد که دردسترس دشمن قرار گرفته است بنابراین براحتی احتمال
استراق سمع وجود داشته ونبایستی اقدام به تبادل اطلاعات محرمانه نمود .

*توجیه وآموزش پرسنل تلفنخانه هاوسایر افرادی که درمعرض خطر تخلیه تلفنی هستند می تواند مقدار زیادی  دشمن را ناموفق نماید . همچنین این پرسنل باید توجیه گردند که به چه صورت تلفن کنندگان را راهنمایی کرده و چه شماره ای را در اختیارشان بگذارند .

*مراقبت از افرادی که در سازمانها ومراکز دانشگاهی به اینترنت دسترسی دارند با توجه به اینکه منافقین درشبکه اینترنت آدرس دارند این آدرس (E-Mail) را به فرد مورد نظر داده و از آن طریق اطلاعات واخبار را در حداقل ترین زمان ممکن کسب نمایند .

تلفن های همراه :

با  توجه به امکانات ومزایای تلفن همراه که عمدتا حذف قید مکان می باشد ،ضرورت دارد به آسیب پذیری های این سیستم توجه کرد وبه بهانه رویکرد به تکنولوژی اطلاعات طبقه بندی شده درمسیر امواج قرار نگیرید .

برخی از آسیب پذیری های تلفن همراه عبارتند از :

*مکالمات تلفن از جانب سفارتخانه های کشور حریف قابل شنود است .

*با ابتکاری درتلفن همراه امکان تبدیل آن به میکروفون حتی درحالت خاموش میسرا ست .

لذا می توان با رعایت اصول ایمنی به شکل مناسب تری از این وسیله استفاده نمود .

تذکر :

*تلفن حتی درصورت شناخت طرف مقابل ،وسیله مطمئنی برای تبادل اخبار و اطلاعات طبقه بندی شده نیست (معلوم نیست که تلفن کننده همان فردی باشد که خود را معرفی می نماید )

*ضروری است درصورتی که ازهویت تلفن کننده اطلاعاتی ندارند بدون توجه به جایگاهی که تلفن کننده ادعا می نماید شماره وی اخذ وبرای اطمینان با او تماس گرفته شود .

*هیچ کس  حق ندارد بدون شناخت صد درصد از هویت تلفن کننده ای که در  رابطه بامسائل حتی پیش پا افتاده توضیحاتی را می خواهد که مقدمه اطلاع و راه یافتن به اطلاعات طبقه بندی  شده
می شود ،اطلاعاتی  را بیان کند .

*درصورت  امتناع کارمندان از ارائه اطلاعات طبقه بندی شده ازطریق تلفن (حتی به مسئول شناخته شده) مجرم تلقی نمی شود بلکه درمقابل حفاظت گفتار از طریق این وسیله مسئول می  باشند

*مسامحه وسهل انگاری درهر شرایطی غیر قابل قبول است وبی توجهی  وتبادل اخبار و اطلاعات توسط تلفن ،مستوجب معرفی به دادگاه و اعلام درسطح محیط کار می باشد .

هشدار:

درقانون مجازات اسلامی ،تخلیه تلفنی جرم است وهر فردی که اقدام به  دادن اطلاعات از طریق مکالمات تلفنی نماید مستوجب کیفر بوده وبدون درنظر گرفتن جایگاه و پست ومقام به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد . (508-506- 501 ق.م.ا )

توجه :

در صورت برخورد با هرگونه تخلیه تلفنی مراتب را سریعا به دفتر حراست واحد  گزارش نمایید .

 
 

      سفرهای خارجی

مقدمه

سفر به خارج از كشور براي افرادي كه به طور مكرر سفر مي كنند، ممكن است چندان مشكل ساز نباشد، چرا كه آنان با مشكلات و مسايل اين قبيل سفرها نسبتاً آشنا هستند، ليكن افرادي كه براي بار اول سفر مي كنند، ممكن است با موانع، مشكلات و مسائلي مواجه گردند كه مي توان با مطالعه، كسب آگاهي و برنامه ريزي قبلي آنها را تا حدودي برطرف ساخت.

ملزومات سفر

1. تهيه گذرنامه (پاسپورت)

 بر اساس قوانين معاهده بين المللي، گذرنامه مدركي است كه از طرف دولت صادر مي گردد و در آن خطاب به كشورهاي خارجي عنوان شده كه فرد دارنده اين مدرك تبعه كدام كشور است و تقاضا شده تا زماني كه در خارج از كشور به سر مي برد از حمايت و كمك هاي قانوني آن كشورها برخوردار گردد. گذرنامه يك مدرك مسافرتي ضروري و قابل كنترل براي مقامات امنيتي و مهاجرت است كه در مرزها شما را متوقف و در صفحات داخلي آن تاريخ ورود و خروج را ثبت مي نمايند.

2. اخذ ویزا (روادید )

 ويزا مجوز ورود شما به كشور مقصد مي باشد كه قبل از سفر بايد از كنسولگري، سفارت يا كاردار سفارت كشور مقصد اخذ گردد. متناسب بودن ويزا با نوع فعاليت مسافر(تجاری ، توريستي، دانشجويي، علمي و...) جهت اخذ آن بايد با بخش كنسولي كشور مقصد تماس گرفت. در اين خصوص كسب اطلاعات ذيل حائز اهميت است.

 • شرايط و مدارك مورد نياز اخذ ويزا و مدت زمان صدور آن.
 • واكسيناسيون در مقابل بيماريها و ارائه مدرك مربوط به سلامت جسماني جهت ورود يا عبور از يك كشور.
 • موانع و محدوديت هاي ارزي (آيا مجاز به ورود با پول محلي هستيد؟ آيا مجاز به ورود با ارز دلار يا يورو هستيد؟)
 • براي تبديل ارز از چه محلي بايد اقدام كرد؟
 • گواهي پزشكي مورد نياز براي هر گونه نسخه دارويي كه قصد داريد با خود حمل كنيد و اطلاع از خدمات بهداشتي و درماني در مواقع ضروري.
 • از ورود چه كالاها يا وسايلي جلوگيري بعمل مي آيد؟
 • مجوز و محدوديت مسافرت داخلي در كشور مربوطه چگونه مي باشد؟

توصیه های ضروری درسفرهای خارجی :

1- قبل از سفر آدرس و شماره تلفن سفارت جمهوری اسلامی ایران  درکشور میزبان را یادداشت نمائید.

2- اطلاع و آشنایی با قوانین و مقررات کشور میزبان را حاصل نمائید.

3- اطلاعاتی از قوانین و مقررات بانکی و ارزی کشور میزبان را بدست آورید .

 4-  اطلاع و آگاهی از شئونات ملی و مذهبی  کشور میزبان مفید خواهد بود .

5- درمقابل تحریکات و بدرفتاریهایی که از جانب اتباع بیگانه برای خارجیان صورت می گیرد، خونسردی خود را حفظ نمائید.

6- از همراه داشتن کالاهای غیر مجاز در کشور میزبان خودداری نمایید.

7- از بحث و انتقاد درباره  سیستم حکومتی کشور میزبان خودداری نمائید.

 8- از همراه داشتن اسناد طبقه بندی شده در هر جا خودداری کرده و درصورت ضرورت ، پیش بینی های لازم به عمل آید.

9- حفظ و مراقبت لازم از وسایل واشیاء همراه  خود ضروریست .

10- هنگام تردد درشهرهای کشور مقصد درصورت ضرورت از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید. 

11- دراموری همچون تبدیل ارز ، خرید از فروشگاهها واماکن خرید ، رانندگی و ... از مقررات کشور مقصد متابعت نمایید.

12- حتی الامکان از قبول امانت جهت حمل  به مقاصد مربوطه اجتناب ورزید.

13-  تردد افراد متفرقه را در محلهای اقامتی خود با وسواس لازم مورد توجه قراردهید.

14-  جهت ثبت و ضبط مطالب ، شماره تلفنها و... بیش از آنکه از کاغذ ویادداشت استفاده نمایید از حافظه خود بهره جویید.

15-  به  افرادی که با ابراز دوستی و علاقه نسبت به شما یا انقلاب و اسلام قصد نزدیکی به شمارا دارند ، اعتماد نکنید.

16-  از همراه داشتن هرگونه مدرک شناسایی به غیر از گذرنامه درکشورهای خارجی خودداری نمایید.

17- از حمل اسناد و مدارک توسط قسمت بار در فرودگاهها خودداری  نمائید.

18- درصورت اجبار در پذیرش هدایا از همراه داشتن دائمی آن  خودداری نمائید.

19- مراقب گذرنامه و سایر مدارک شناسایی که از طرف کشور میزان دراختیار شما قرارگرفته ، باشید.

20- حتی الامکان هتل محل اقامت خود را نزدیک به ایستگاه  پلیس انتخاب نمائید. 

21- قبل از سفر ، یکسری اطلاعات ویک دیدکلی ازکشورمقصد شامل جمعیت ،وسعت ،شهرهای مهم ،آب وهوا ،آداب ورسوم،نوع حکومت ،سیاست ،مقررات زبان،مذهب ،نژاد،واحد پول و... کسب نمایید . البته جهت کسب اطلاعات فوق می توانید از سایت وزارت امور خارجه ( www.mfa.gov.ir )  استفاده نمایید .

22- جهت کسب اطلاعات وآگاهی از جدول مربوط به بیماریهای موجود درکشور مقصد به سایت بهداشت جهانی www.who.int/countries/en/:  مراجعه نمایید.

23- اطلاعات كلي راجع به مسير پرواز، نوع و شماره ي پرواز، مدت زمان احتمالي سفر و زمان تقريبي برگشت را در اختيار يك عضو خانواده يا فاميل يا آشناي مورد اعتماد قرار دهيد.

24- ضروری است درصورت داشتن سابقه بیماری خاص ،مدارک پزشکی خود را بهمراه داشته باشید .

25- ارز مورد نياز خود را از بانك و يا صرافي هاي معتبر تهيه نماييد (شماره هاي سريال ارز خود را يادداشت نماييد.)

26- تلفن همراه خود را جهت استفاده در كشور مورد نظر با مراجعه به مخابرات رومينگ كنيد و رعايت موارد حفاظتي در صحبت با تلفن همراه ضروري است (از ذكر مسايل اداري و نتيجه مأموريت و ملاقات ها و برنامه هاي ديدار خود و... جداً پرهيز نمایید .)

27-  در کشور میزبان شماره تلفن هتل ، محل اقامت و شماره ي تلفن همراه همسفران و سرپرست گروه را در دسترس داشته باشيد.

28- براي دريافت آخرين اطلاعات در مورد راحت ترين برنامه ها و محل هاي سكونت، تسهيلات مسافرتي و برنامه ريزي دقيق از افرادي كه به تازگي از آن كشور برگشته اند ،ارتباط برقرار كنيد.

 توصيه هاي لازم در حين سفر:

 • اسم و شماره ي تلفن و آدرس خود را نوشته و در جاي مخصوص ساك قرار دهيد. مدارك خود را در ساك دستي كه با خود به داخل هواپيما حمل مي نمايد، قرار دهيد. از قرار دادن پاسپورت و مدارك مهم در ساك بزرگ كه تحويل بار هواپيما مي دهيد، خودداري نماييد.
 • مواظب بارهايي كه قسمت بارگيري هواپيما مي دهيد باشيد، دقت كنيد برچسب بارها به آنها چسبيده و ته برگ برچسب ها نيز به بليط شما الصاق شده باشد و از حضور در جاهاي شلوغ فرودگاه دوري نماييد.
 • قفل كردن چمدانها يك اقدام احتياطي خوب در جهت مقابله با سرقت و يا اشتباه باز شدن چمدانهاست.
 • سعي كنيد روز قبل از پرواز غذاي زياد نخوريد و در داخل هواپيما ،غذاي سبك ميل نماييد و به جاي كفش نو از كفش راحت استفاده كنيد.
 • به محض رسيدن به هر كشوري بلافاصله ساعت خود را با ساعت محلي تنظيم نماييد تا بتوانيد به موقع به برنامه هاي مورد نظر برسيد.
 • وقتي به مقصد رسيديد گذرنامه و ويزاي خود را براي ارائه در دسترس داشته باشيد و بعد از كنترل گذرنامه به مهر ورود و خروج و نيز تاريخ هاي مربوطه كه در گذرنامه شما ثبت
  مي شود توجه كنيد. در صورت وجود اشكال سريعاً موضوع را پيگيري كنيد.
 • هنگام رفتن به گمرك جزء اولين يا آخرين نفرات صف نباشيد.
 • در فرودگاه ، باجه اطلاعات و تابلوهاي راهنما پاسخگوي نياز شماست.
 • اگر براي رفتن از فرودگاه به محل اقامت وسيله اي از قبل مهيا نشده، حتماً از تاكسي فرودگاه استفاده كرده و از كرايه وسايل نقليه متفرقه بپرهيزيد و هنگام سوار شدن به تاكسي دقت بيشتري نموده و سوار اولين تاكسي كه هنگام خروج شما از مقابل شما عبور مي كند نشويد چرا كه ممكن است راننده از قبل منتظر شما بوده باشد. هرگز از پياده شدن از تاكسي كه در آن احساس امنيت نمي كنيد و يا راننده آن مشكوك به نظر مي رسد هراسي نداشته باشيد، قبل از رسيدن به مقصد با راننده در مورد كرايه صحبت كنيد نه بعد از آن.

بازگشت به ميهن:

 • توجه داشته باشيد بليط برگشت را قبلاً به تأييد برسانيد حتي اگر بليط برگشت شما OKاست باز هم از به تأييد رساندن بليط غفلت نكنيد. زيرا برخي از شركتهاي هواپيمايي از مسافراني كه بليط خود را تأييد نكرده اند كرايه اضافي درخواست مي نمايند. همچنين برخي از شركتهاي هواپيمايي مي خواهند كه شما 24 ساعت مانده به پرواز، بليط خود را مجدداً تأييد نماييد.
 • از آوردن اشياي ممنوعه به فرودگاه خودداري نماييد چرا كه ممكن است عوامل امنيتي فرودگاه به شما مشكوك شوند.
 • از قبول هر گونه بسته اي از افراد ناآشنا جهت انتقال به كشور يا برعكس، خودداري نماييد چرا كه ممكن است يك كالاي ممنوع يا قاچاق تحويل شما شود و اين امر مي تواند به بازداشت شما منجر گردد.
 • از خريداري اجناس حجيم از قبيل يخچال و تلويزيون خودداري نماييد. بار مجاز براي هر مسافر حداكثر 20 كيلوگرم مي باشد و جهت اضافه بار به ازاي هر كيلوگرم مبلغي دريافت
  مي شود.
 • در هنگام بازگشت، اشياي ممنوعه از قبيل چاقو، قيچي، ناخن گير، تفنگ اسباب بازي، آتاري و اسباب بازيهاي كنترل دار و باطري دار، سرويس كارد و چنگال و بطري شيشه اي را حتماً داخل بارهاي تحويلي قرار دهيد.

 آسيب هاي اخلاقي:
عدم توجه به فضايل انساني، تقواي فردي و شرافتمندي ايراني مي تواند منجر به عدول از الزامات اخلاقي و شرعي گرديده و ضمن انحراف از اهداف سفر باعث اعمال بزهكارانه ديگر و امكان سوء استفاده از فرد در موضوعات مختلف، بازداشت و حبس، صدمات جاني و مالي و... را فراهم آورد. محورهاي غالب اين نوع آسيب ها به شرح ذيل مي باشد:

 • تبعات ناشي از برقراري روابط نامشروع.
 • تبعات ناشي از شركت در قمار و فعاليتهاي مشابه از قبيل بليط بخت آزمايي و...
 • تبعات ناشي از استعمال مواد مخدر يا استفاده از مشروبات غيرمجاز.
 • تبعات ناشي از حضور در اماكن خوشگذراني كه از نظر قوانين جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.
 • تبعات ناشي از همراه داشتن يا قاچاق مواد مخدر و ديگر اقلام ممنوعه از قبيل ارز، اشياي عتيقه، داروهاي غيرمجاز

آسيب هاي امنيتي:
اصولاً مسافرت فرد يا گروهي از كشوري به كشور ديگر به عنوان يك فرصت مناسب براي سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور ميزبان تلقي مي شود.
سرويس هاي اطلاعاتي و گروههاي معاند با نظام، مترصد تخليه اطلاعاتي و يا جذب مسافران به عنوان يك منبع خبري مي باشند. موضوعات مورد علاقه آنان مي تواند مواردي باشد كه براي هموطنان مسافر، اطلاعات عادي و معمولي تلقي مي شود و در اين راستا رؤساي دانشگاه ها،  معاونين، مديران ، اساتيد، دانشجويان و كاركنان دولت براي سرويس هاي اطلاعاتي، ارزشمند محسوب مي شوند. دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي كشور ميزبان از زمان مراجعه افراد براي اخذ رواديد و مصاحبه در سفارت به آنها به ديد تهديد و فرصت مي نگرند و پس از آنكه از طريق مراقبت، مصاحبه و تحقيق، صحت اظهارات افراد مبني بر اهداف عادي (تحصيل، بازديد علمي، زيارت، شركت در همايش علمي و...) احراز گرديد، باز هم با توجه به ميزان اهميت شخص و دسترسي وي به اطلاعات تا مدت زمان لازم او را تحت مراقبت و توجه سرويس هاي مذكور، مانند اقداماتي از قبيل نصب ميكروفن يا دوربين مخفي در محل اقامت ، وارسي مخفيانه لوازم شخصي، كنترل مكالمات تلفني، شناسايي نقاط ضعف جهت استفاده مقتضي (پول، جنس مخالف، مقام و… استفاده از تهديد يا تطميع (از طريق درست كردن پاپوش، درگيري ساختگي و شكايت و احضار توسط پليس، جاسازي مواد ممنوعه داخل وسايل و...)، تعقيب و مراقبت غيرمحسوس و... قرار مي دهند.


 توصيه هاي امنيتي و حفاظتي در كشور بيگانه: 

 • نشان ندادن مدارك و پول در جوامع عمومي و مكان هاي پرجمعيت.
 • جلب توجه نكردن و اجتناب از رفت و آمد به تنهايي در شب و يا در مكانهاي خلوت يا مشكوك و خودداري از سوار شدن به غير از خودروهاي نقليه عمومي.
 • خودداري از فروش گردنبند، انگشتري، ساعت و زیور آلات و دوري كردن از اشخاصي كه براي خريد به شما مراجعه مي نمايند ، در خريد دقت نماييد كه تنها كالاي مجاز را خريداري نماييد.
 • مراقبت از مدارك، پول، اشياي پر ارزش و...
 • عموماً در هنگام ورود به كشور مقصد ، افراد ناشناس و بعضاً ايراني، با عناوين مختلف از جمله مترجم، راهنما و... به شما مراجعه نموده و پيشنهاد مساعدت به شما را دارند، توصيه
  مي گردد به آنها اعتماد ننموده و حتي هدف از مسافرت خود را نيز به ايشان بازگو ننماييد.
 • با توجه به آگاهي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي از مقررات كشور مقصد، در صورت بروز هر گونه مشكل يا نياز به هر گونه راهنمايي بلافاصله و بدون ترديد با مراجعه به نمايندگي ها از راهنمايي و مساعدت آنها استفاده نماييد.
 • مدارك هويتي و مسافرتي خود مثل گذرنامه، شناسنامه و... را به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي در اختيار افراد ناشناس قرار ندهيد، چرا كه در صورت وقوع هر گونه مشكل يا سوء استفاده از اين مدارك توسط هر شخص ديگر، مسئوليت آن بر عهده شما خواهد بود.
 • چنانچه گذرنامه خود را براي انجام سفر در اختيار شركت مسافربري قرار داده ايد حتماً نسبت به اخذ رسيد آن با درج زمان تحويل گذرنامه اقدام نماييد.
 • *** چنانچه به هر دليل توسط پليس محلي بازداشت شديد بلافاصله از مأمورين بخواهيد بهاستناد ماده 36 كنوانسيون وين ناظر بر امور كنسولي، مراتب را سريعاً به سفارت يانزديكترين سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران اطلاع دهند و چنانچه زبان محلي را نميدانيد، از امضاي هر گونه اوراق و اسناد خودداري فرماييد.***
 • اگر با افراد مستي مواجه شديد، سعي كنيد كه به آنها توجهي نكنيد، اگر انجام چنين كاري غيرممكن است حواس او را پرت كرده و به راه خود ادامه دهيد و به خاطر داشته باشيد كه ممكن است كه او حقيقتاً مست نباشد، بلكه سارق يا جيب بر باشد.
 • مليت خود را فاش نكرده و از خيابانهايي كه تردد وسايل نقليه بيشتر است استفاده كرده و به صورت گروهي سفر نماييد.
 • اطاعت از دستورات سرپرست گروه يا رئيس هيأت همراه را در طول سفر در نظر داشته باشيد.
 • از قرار دادن كارت شناسايي ، گذرنامه و پول خود در جيب عقب شلوار بپرهيزيد و آنها را در جيب داخل كه داراي دكمه و زيپ باشد قرار دهيد. در صورت امكان از كيف هاي كمري يا كيف هايي كه از گردن آويزان مي شود و داخل لباسها جاي مي گيرد، استفاده كنيد.
 • سعي نماييد تنها به بازار يا خيابان نرويد، گشت و گذار دسته جمعي امنيت شما و دوستانتان را افزايش مي دهد.
 • در سفرهاي علمي يا ورزشي، كارت هويتي از سوي برگزاركنندگان به شما ارائه مي گردد، سعي كنيد هميشه آن را همراه داشته باشيد.
 • قبل از اينكه از هتل خارج شويد كارت هتل را از پذيرش بگيريد، چرا كه در صورت گم شدن مي توانيد با نشان دادن كارت هتل به پليس يا راننده تاكسي، به هتل برگرديد.
 • اسم هتل، خيابان اصلي هتل، نام ايستگاهي كه در آن از اتوبوس يا مترو پياده يا سوار شده ايد را به زبان محلي به خاطر بسپاريد.
 • از برقراري ارتباط با گروههاي معاند با نظام و عناصر ضد انقلاب خودداري كنيد.
 • تبديل ارز در بانكهاي رسمي كشور مقصد و خودداري از تبديل ارز در بازار آزاد ( بازار سياه)
 • گذرنامه خود را همراه خود به شهر نبريد، مگر آنكه به آن نياز داشته باشيد. سرقت گذرنامه از سرقتهاي معمولي خياباني است.
 • سعي كنيد اگر جايي مي رويد حتماً يك نفر از رفت و برگشت شما اطلاع داشته باشد تا در صورتي كه اتفاقي براي شما افتاد، آن فرد نگران تأخير شما شود.
 • از نزديك شدن به صحنه هايي نظير تصادفات، درگيري، تجمع، تظاهرات خياباني، آتش سوزي و... خودداري كنيد.
 • مقررات عدم عكس برداري از اماكن ممنوعه را همواره رعايت نماييد. هنگامي كه به بعضي از مراكز با تابلو و بي تابلو مانند مراكز پليس، ارتش، مذهبي، فرهنگي، وزارت خانه ها و... روبرو مي شويم بايستي در نظر داشته باشيم كه تهيه عكس از آنها ممنوع بوده و عكسبرداري از آن منجر به دستگيري و پرداخت جريمه مي شود.
 • عدم ابراز هر گونه همدردي با اتباع كشور ميزبان در مواقعي كه به علل گوناگون از كشور متبوعه خود ،اظهار نارضايتي مي نمايند و دخالت در امور سياسي و كشاندن افراد كشور مزبور به بحث سياسي و...
 • عدم تماس با افراد غير مجاز (افرادي كه شغل خاصي ندارند.)
 • در خيابان هاي شلوغ شهر و محله هاي بدنام وارد نشويد. گاهي حتي پليس نيز جرأت وارد شدن به اين محله ها را ندارد.
 • عدم تماس با اتباع ساير كشورهايي كه در كشور ميزبان اقامت داشته و ناشناس هستند.
 • عدم خروج از حداكثر شعاع تعيين شده در كشور ميزبان.
 •  مسائل ايمني در هتل:
   به محض ورود به هتل سعي كنيد دربهاي خروج اضطراري و محيط هاي امن را مرور و شناسايي كنيد.
 • بعد از ورود به اتاق، حتماً درب را از داخل قفل نماييد.
 • هنگام استفاده از دستشويي و حمام اگر در اتاق تنها هستيد، درب های فوق را کمی باز بگذاريد.
 • در اغلب موارد، درون يخچال هتل پر از نوشيدني است كه در صورت مصرف، پول آن هنگام تحويل هتل، حساب مي شود.
 • پس از خروج از اتاق ، درب آن را قفل نموده و كليد را به پذيرش تحويل دهيد.
 • در صورتي كه هتل داراي سونا و استخر مختلط بود، از رفتن به اين مكان ها خودداري نماييد.
 • هنگام خروج از هتل، از جا گذاشتن اسناد و مدارك، پاسپورت، پول و جواهرات در اتاق خودداري و سعي كنيد آنرا به صندوق امانت هتل تحويل داده ، رسيد دريافت نماييد. (به ياد داشته باشيد كه خدمه هتل براي نظافت حتماً به اتاق شما سر خواهد زد)
 • در صورتي كه اسناد مهم علمي يا اداري به همراه داريد، هرگز آنرا از خود دور نكنيد و اگر داراي طبقه بندي بود آنرا حتي به صندوق امانت هتل هم تحويل ندهيد، چرا كه ممكن است مورد بهره برداري قرار بگيرد.
 • از دعوت افراد خارجي به اتاق خود اجتناب نماييد.
 

منوي اصلي صفحات داخلی