مدیریت و کارکنان معاونت تحصیلات تکمیلی

بازدید: 333
  مدیریت و کارکنان  
معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر امیر معین تقوی
moeentaghavia[at]mums.ac.ir
 8829501- 0513
رييس اداره آموزش
احمد علی حساس
hassasaa1[at]mums.ac.ir
 8829501- 0513 داخلي279
 کارشناس دوره تخصصی
محبوبه جدکاره،
jedkarehm2[at]mums.ac.ir
8829501- 0513 داخلي 288
 

منوي اصلي صفحات داخلی