بازدید: 570

 

 

 ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال 1394

 
 

جهت دانلود فایل منابع آزمون اینجا کلیک نمایید


رشته پريودانتيكس ‏

1- Caranza’s Clinical Periodontology –Newman-  Eleventh edition (2011)   

 

فصول 2و4و7و8 و9و10و 11 و 13 و 14 و 16 و 18و22 و 29 و 30و 31 و 33 و 34 و 35 و41 و 42 و 43 و 44 و 45 ( و شامل قسمت های Online  )

 رشته دندانپزشكي ترميمي ‏

1- Art and Science of  Operative  Dentistry – Theodore M.Roberson ٬H. Heymann ٬ E.J. Swift , sixth edition  (2013)

فصل 1  تا اول اکلوژن ( صفحه 1 تا 16)

فصول 2و 3 و 4  ( صفحه 41 تا 135 )

فصول 13 و 14 و 15 و  16  ( صفحه 339 تا 453 )

 

2-Restorative dental materials –Craig – (2012)

فصول 9 و 10 ) صفحه162 تا 210 )

فصل 13 ( صفحه 328 تا 347 )

 

3-Fundamentals of operative dentistry – Schwartz- 2006

فصول 5 و 6 ( صفحه 101 تا 155 )

فصل 8 ( صفحه 184 تا 192)

فصول 9 و 10 ( صفحه 261 تا 331 )

رشته اندودانتيكس ‏

1-Torabinejad M, Walton RE. Endodontics.Principle & practice.4th edition. 2009.تمام فصول به جزفصلهای 5،10،12،13،14،15

2-Hargreaves KM, Cohen S. Pathways of the pulp.10th edition, 2011.

فصول 1،2،4،5،6،7،8،9،17

 ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال 1394

 

 رشته دندانپزشكي كودكان ‏

1-    Dentistry for the Child & Adolescent ٬ McDonald ( 9 th Edition . 2011)

 

فصول 1و3و4و5و7و9و10و13و14و17و18و19و20و23و24و27و31

 

2-    Pediatric Dentistry : Clinical Approach - Koch - Goran – Second edition   ( 2009)

فصول 2و4و5و9و12و19و23

 

رشته راديولوژي  دهان و فك وصورت

 

1-Oral  Radiology Principles and Interpretation- White  Pharoah  -      7 th Edition (2014)

فصول 1 الي 25

رشته بيماريهاي دهان و فک و صورت ‏

 

 1-Burket's Oral Medicine (Diagnosis & Treatment)- Greenburg & Glick,          Eleventh.ed (2008)

زخم ها فصل 3

 ضایعات سفید و قرمز فصل 4

 پیگمانتاسیون فصل 5

 ضایعات خوش خیم فصل 6

2-  Dental  Management of  the medically  compromised  Patients  -Little &  Falace Miller Rhodus ٫ eighth  Edition (2013)

 ملاحظات دندانپزشکی 1. کلیوی (دیالیز- پیوند )

                          2. غدد – دیابت

                          3. حاملگی و شیردهی

                          4. اندوکاردیت

                          5. بیماریهای ایسکمیک قلب

 

ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال 1394


رشته  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی( جامعه نگر )

 

 1- Essential  Dental  Public Health – Blanaid Daly,Richard G.Watt ٫Paul Batchelor ٫ Elizabeth T. Treasure  - Third edition٬ (2005)

فصول  1 تا 13 

رشته آسيب شناسی دهان و فك و صورت ‏

 

1-    Oral and Maxillofacial Pathology, Neville, 2009, 3rd Edition همه فصول  

رشته پروتزهاي دنداني

 

1-Mc Cracken's Removable  Partial Prosthodontics –Mc Givney (2011)       تمام فصول 

                                                                                                                               

2- Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients –Zarb (2013)

تمام فصول بجز فصول  18 تا 22        

                                               

3-Fundamentals of  Fixed  Prosthodotics –Shillingburg , (2012)

تمام فصول بجز فصول 5 ٬ 11 ، 12

 

رشته ارتودانتيكس

1-    Contemporary Orthodontics – William R.Proffit – 5 th.ed(2013)

فصول 1و3و4و5و6و7و11و12و13

فصل 2: از ص 20 الی 50

فصل8: از ص 278 الی 289 و از ص 295 الی آخر فصل

رشته زبان انگليسی

 

سوالات زبان (عمومی) در حدUpper Intermediate  طراحی خواهد شد.

 ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال 1394

 

رشته مواد دنداني

 

1-    Applied dental materials- McCabe , J.F ,and A . Walls , 9th Edition (2008)

 

Chapters :2,3,6,7,8,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27

 

رشته جراحي دهان و فك وصورت

 

  1.  Contemporary Oral & Maxillofacial Surgery-Peterson –fifth edition (2008) کل کتاب
  2. Medical Emergencies in the dental office – Stanley Malamed- sixth edition- 2007 کل کتاب
  3. جراحی دهان و فک و صورت(نوین)     فصل 32- ویرایش پنجم- 2008- پترسون- ترجمه دکتر مسعود یغمایی
 

 

منوي اصلي صفحات داخلی