بازدید: 260
 

برنامه هفتگي دروس علوم پايه  مشترک دستياران تخصصي ورودي 96-95

 

 جهت دانلود فایل برنامه اینجا کلیک نمایید.

ايام هفته

 

تعداد

ساعت

نام درس

نام مدرس

ساعات

شروع دوره

پايان دوره

محل تشکیل کلاس

شنبه ها

50

روش تحقيق 1 EBD

دکتر تقي پور

30/10-30/8

1/7/95

23/10/95

سمينار1

شنبه ها

17

فوريت هاي پزشکي

خانم دکتر کاظمیان

14- 30/12

1/7/95

23/10/95

سمينار1

يکشنبه ها

17

 ايمني شناسي

دکتر توکل افشاري

14-30/12

1/7/95

23/10/95

سمينار1

یکشنبه ها

17

مدیریت و حاکمیت بالینی سال دوم

اقای دکترکاظمیان

30/8-30/7

1/7/95

23/10/95

کردابادی

یکشنبه ها

20

فتوگرافي باليني ()

دکترصراف

30/8-30/7

1/7/95

23/10/95

سمينار1

دوشنبه ها

15

قوانين پزشکي و اخلاق حرفه اي

دکترموسوي

14-12

1/7/95

23/10/95

سمينار1

سه شنبه ها

13

فيزيولوژي و بيولوژي

گروه آسيب شناسي

آسيب شناسي(7جلسه) دکتر محتشم

تشخيص (1جلسه)دکتر مظفری

پریو(2جلسه)دکتر فروزانفر

ترميمي(1جلسه)دکتر حاجی زاده

پروتز(2جلسه)دکتردشتی

اندو(2جلسه)دکتر بیدارودکتر قره چاهی

اطفال(1جلسه)دکتر طالبی

ارتدنسي(3جلسه)دکتر جهان بين

30/8- 30/7

1/7/95

23/10/95

سمينار1

سه شنبه ها

19

بافت شناسي و جنين شناسي

آسيب شناسي دکتر محتشم

14-30/12

1/7/95

23/10/95

سمينار1

سه شنبه ها

17

آسيب شناسي

آسيب شناسي دکتر محتشم

14-30/12

1/7/95

23/10/95

سمينار1

چهارشنبه ها

40

آموزش پزشکي(تکنولوژی آموزشی)

دکتر مکارم

30/10- 30/7

1/7/95

23/10/95

سمينار1

چهارشنبه ها

15

ژنتیک

دکترحسن زاده

14-45/12

1/7/95

23/10/95

سمينار1

چهارشنبه ها

15

کنترل عفونت

کروه جامعه نگر

 (دکتر عجمي)

12-30/10

1/7/95

23/10/95

سمينار1

پنجشنبه ها

25

آناتومي (تشريح سروگردن)

گروه آناتومي- دکتر نیک روش

دکتر  ابراهیم زاده

30/10-30/8

1/7/95

23/10/95

سمينار1

پنجشنبه ها

25

 فارماکولوژي

گروه فار ماکو لوژي

 دکتر شفیعی نیک-دکتر صادقیان

30/12-30/10

1/7/95

23/10/95

سمينار1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- شايسته است جبران هرجلسه ازتعطيل كلاس به هرعلتي كه باشد درخارج از ساعات  فوق الذكر انجام شود تاوقت اساتيد ديگررا نگيرد.

 

2 - پس از اتمام درس درجلسه آخر استاد مربوطه برنامه امتحان آن درس رابه دستياران تخصصي اعلام نمايند./ج

 

 

 

 

اداره آموزش دانشکده  دندانپزشکي

 

 

منوي اصلي صفحات داخلی