بازدید: 280
   

جهت دانلود فایل برنامه اینجا کلیلک نمایید

 

برنامه برگزاری امتحانات دروس علوم پایه دستیاران درسال تحصيلي 96-95

 

 

 

روزهای هفته


اتاق سمینار شماره1


ساعت


سه شنبه       28/10/95

فیزیولوژی  وبیولوژی

30/7

پنجشنبه        7  /11/95

اناتومی سر وگردن

30/10

شنبه       2/11/95

فوریت پزشکی

30/12

یکشنبه       3/11/95

مدیریت وحاکمیت بالینی سال دوم

30/7

دوشنبه       4/11/95

قوانین پزشکی واخلاق

30/12

سه شنبه       12 /11/95

اسیب شناسی دهان وفک

30/12

چهارشنبه       29/10/95

آموزش پزشکی1

30/7

پنجشنبه   14/11/95

فارماکولوژی

30/8

شنبه         9/11/95

روش تحقیق

30/8

یکشنبه        10/11/95

ایمنی شناسی

30/12

دوشنبه        20/10/95

ژنتیک

30/12

سه شنبه       14 /10/95

بافت شناسی دهان

30/12

چهارشنبه    22/10/95 

کنترل عفونت

30/10

 

 

خواهشمنداست درصورت درخواست تغییر دربرنامه فوق تقاضای خودرا جهت بررسی و اقدام بعدی به اداره آموزش اعلام نمائید.

 

   

منوي اصلي صفحات داخلی