كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي

بازدید: 42098

حضور دندانپزشکان درطول ایام هفته در بخش ها

نام بخش

نام استاد

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پریو

دکتر فروزانفر

*

*

*

*

*

دکتر مختاری

*

*

*

*

*

دکترشیعه زاده (رزیدنت)

 

 

 

 

 

دکتر سمیع زاده(رزیدنت)

 

 

 

 

 

دکتر رفیعی ( رزیدنت)

 

 

 

 

 

بیماریهای دهان

دکترحسین پور جاجرم

*

 

 

 

*

دکتر پاک فطرت

*

*

 

 

 

دکتر امیر چقماقی

 

 

*

*

 

دکتر دلیرثانی

 

*

*

 

 

دکتر دلاوریان

 

 

 

*

*

جراحی دهان وفک و صورت

دکتر عشق پور

*

 

*

*

*

دکتر حبیبی

*

*

*

*

*

دکترشاه اکبری

*

*

 

*

*

دکتر کاظمیان

*

*

*

 

 

دکتر غلامی

 

*

*

 

 

 دکتر زارع

*

*

*

*

*

پروتز های دندانی

دکتر نخعی

*

 

*

*

 

دکتر قربانیان

 

*

*

 

*

دکتر رجعتی

*

*

 

*

*

 دکتر آقاسی زاده

 

*

 

 

*

دکتر شیعه زاده

*

 

*

*

*

دکتر میرمرتضوی

*

 

*

*

 

 دکتر مهدویان

*

 

*

 

*

 دکتر مرادی طلب

*

 

*

 

*

دکتر نودهی (رزیدنت)

 

*

 

 

*

دکتر کرمی  (رزیدنت)

 

*

 

 

*

 دکتر قائمی (رزیدنت)

*

 

 

*

 

دکتر فرهنگ نیا (رزیدنت)

 

*

 

*

 

 

دندانپزشکی کودکان

 

 


دکتر پریسا

*

*

*

*

*

دکتر موحد

 

*

 

 

*

دکترتوتونی

 

*

 

*

 

دکترصاحب علم

 

 

*

*

 

دکتر رمضانیان (رزیدنت)

 

 

 

 

*

دکتریاربخت (رزیدنت)

 

*

 

 

*

دکتر چنگیز (رزیدنت)

 

*

 

 

*

دندانپزشکی ترمیمی

دکتر محتشم

 

*

*

 

*

دکتر عطوفی (رزیدنت)

 

 

*

 

 

دکتر مجیدی نیا

 

 

*

 

 

دکترافشار(رزیدنت)

*

 

 

 

 

دکتر اجرتی (رزیدنت)

 

 

 

*

 

دکتر ارجمند (رزیدنت)

*

 

 

 

 

دکتر علیزاده (رزیدنت)

 

 

 

 

*

دکتر قرائی

*

*

 

*

*

دکتر محمدی پور

*

*

 

*

 

دکتر سرآبادانی

 

 

 

 

*

دکترثقفی

*

 

 

 

 

دکتر باقرپور

*

*

*

*

*

دکتر دلیرثانی

*

*

*

*

*

دکتر کشاورز

*

*

 

*

*

دکتر مهرآرا (رزیدنت)

 

*

*

 

*

اندودانتیکس

دکترموشخیان

*

 

 

*

 

دکتر باقری

*

*

*

*

*

دکتراحمدی

*

*

 

 

 

دکتر موسوی

*

*

 

 

 

دکتر مظفری

*

 

 

*

*

 دکتر امیرچقماقی

*

 

*

*

 

دکترزارعی

 

*

 

 

 

 دکتر جاویدی

 

 

*

 

 

 دکترابوچناری (رزیدنت)

*

*

*

*

*

دکتر کاظمیان

*

*

 

*

*

دکتر دورجانی (رزیدنت)

 

*

 

*

 

ارتدنسی

دکتر ابطحی

*

 

*

 

*

دکتر احراری

*

 

*

 

*

دکتردهقانی

*

*

 

 

 

دکترحسن زاده

 

*

 

*

 

دکتر اسلامی

 

*

 

*

 

دکتر فرزانگان

*

 

 

*

 

دکترامیدخدا

 

 

 

 

*

منوي اصلي صفحات داخلی