بازدید: 1223

 افتخار آفرينان هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1393


دکتر سعيده خواجه احمدي عضو هيات علمي مرکز تحقیقات بیماریهای دهان فک و صورت با کسب 468 امتیاز پژوهشی حائز رتبه سوم در بین برگزیدگان پژوهش و فناوری شدند.


دکتر امين راه پيما عضو هيات موسس مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت با کسب 451 امتیاز پژوهشی حائز رتبه چهارم در بین برگزیدگان پژوهش و فناوری شدند.


دکتر فرزانه احراري عضو هيات علمي گروه ارتدنسي با کسب 171 امتیاز پژوهشی در جشنواره هفته پژوهش و فناوری عنوان پژوهشگر برتر را دریافت نمودند.

دکتر سيده حوريه موسوي عضو هيات علمي گروه ترمیمی و زیبایی با کسب 132 امتیاز پژوهشی در جشنواره هفته پژوهش و فناوری عنوان پژوهشگر برتر را دریافت نمودند.

 

دکتر حميد جعفرزاده باکوئی عضو هيات علمي گروه اندودنتیکس با کسب 110 امتیاز پژوهشی در جشنواره هفته پژوهش و فناوری عنوان پژوهشگر برتر را دریافت نمودند.دکتر فاطمه مظهري  عضو هيات علمي گروه دندانپزشکي کودکان با کسب 42 امتیاز پژوهشی در جشنواره هفته پژوهش و فناوری عنوان پژوهشگر برتر را دریافت نمودند.


دکتر مريم بيدار رئيس مرکز تحقيقات دندانپزشکي بعنوان مرکز تحقيقات برتر علوم پزشکي

 

بدين وسيله مراتب شاد باش و تبريکات صميمانه ما را پذيرا باشيد اميد است شاهد موفقيت هاي روز افزون شما در آينده باشيم.

 
   

منوي اصلي صفحات داخلی